„Letos se unás prodalo přes dva miliony zájezdů za 32miliard korun,“ říká mluvčí AČCKA Tomio Okamura. „Průměrná cena zájezdu byla přitom 14500 korun,“ dodává. Zanalýz asociace vyplývá, že příští rok by měla být průměrná cena zájezdu českého občana 15200 korun a poprvé vhistorii se tak přehoupne přes hranici 15000 korun. Znamená to pětiprocentní meziroční nárůst průměrné ceny zájezdu.

Šest zemí vEvropě nemá minimální mzdu zavedenou vůbec: Německo, Dánsko, Švédsko, Finsko, Rakousko a Itálie. Podle názoru těchto státu je zavedení minimální mzdy brzdou podnikání, deformuje trh práce, pracovní síla je vněkterých případech příliš drahá a neumožňuje rozvoj kratších pracovních úvazků.

 

Pořadí výše minimální mzdy veuru vEvropě je následující:

 • Lucembursko 1570EUR
 • Irsko 1499EUR
 • Velká Británie 1381EUR
 • Nizozemsko 1301EUR
 • Belgie 1259EUR
 • Francie 1254EUR
 • Kypr 702EUR
 • Řecko 626EUR
 • Malta 603EUR
 • Španělsko 570EUR
 • Slovinsko 522EUR
 • Portugalsko 403EUR
 • Turecko 303EUR
 • ČR 284EUR
 • Chorvatsko 282EUR
 • Maďarsko 240EUR
 • Polsko 233EUR
 • Estonsko 230EUR
 • Slovensko 205EUR
 • Litva 174EUR
 • Lotyšsko, 22.Rumunsko, 23.Srbsko, 24.Bulharsko, 25.Ukrajina, 26.Moldavsko, 27.Rusko
 •