Úvěr ze stavebka

Se stavebním spořením se pojí dva typy úvěrů. Řádný úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr. Řádný úvěr je určen těm, kteří mají již něco naspořeno, překlenovací těm, kteří nemají nic naspořeno. Kdo na klasický úvěr nedosáhne, žádá o úvěr překlenovací, který lze čerpat ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření. Doba spoření ani našetřená částka nehrají roli.

Hledáte výhodné stavební spoření? Vyzkoušejte nás

Na rozdíl od hypotéčních úvěrů i klasického úvěru od stavební spořitelny u překlenovacího úvěru klient splácí pouze dohodnutý úrok, protože přitom neumořuje jistinu jako u řádného úvěru nebo hypotéky, náklady na úroky se mu nesnižují. Počítají se stále ze stejné jistiny.

„Vedle placení úroku zároveň musíte posílat peníze na stavební spoření, dokud nenaspoříte dostatečnou sumu pro přiklepnutí řádného úvěru – čtyřicet procent cílové částky. V ten moment stavební spořitelna použije naspořené peníze, kterými umoří část dluhu a zbytek převede na řádný úvěr, jehož pomocí splatíte úvěr překlenovací. Překlenovací úvěr zanikne a na řadu přijde splácení dlužné částky, samozřejmě navýšené o úroky,“ vysvětluje finanční poradce společnosti Partners Ondřej Hatlapatka, podle kterého je v tomto případě ale kromě úroků potřeba počítat také s mnoha poplatky.

Varuje přitom i před nápady pořizovat si vlastní bydlení výhradně z úvěru od stavební spořitelny.

Dvanáct tisíc za šest let

Doba, kdy bylo mít stavební spoření samozřejmostí, je sice dávno pryč, ale i tak stavební spoření hraje na trhu s finančními produkty významnou roli. Prvním důvodem je, že stavební spoření poskytuje úvěry na bydlení a doplňuje tak bankovní produkty, tím druhým je státní podpora v aktuální výši až dva tisíce korun ročně za podmínky, že klient každý rok složí 20 tisíc korun na účet stavební spořitelny.

„Státní podpora je stále vyhledávaným parametrem u spoření. Lidé na ni stále slyší, i když je reálně poloviční, než byla kdysi. I tak dává na krátkém horizontu docela slušný zhodnocovací akcent, oproti například investicím. V dlouhodobém horizontu už ale nemá takový vliv a ztrácí smysl,“ říká Hatlapatka

Podle něj se z hlediska zhodnocení peněz stavební spoření vyplácí pouze tehdy, když chce klient „snadno a rychle“ přijít ke státní podpoře, protože ve srovnání například s podílovými fondy stavební spoření při delším než šestiletém investičním horizontu ztrácí na atraktivitě kvůli nízkému úročení a nákladům na poplatky za vedení.

Novinkou u stavebního spoření z loňského roku je, že dětské smlouvy lze ukončit bez zásahu opatrovnického soudu pouze na základě domluvy mezi všemi zákonnými zástupci. Podmínkou je vypršení šestileté vázací doby smlouvy. Nově bylo upraveno i dědictví ze stavebního spoření tak, že při smrti účastníka již nepřechází spoření na manžela/manželku. Nyní stavební spoření končím dnem úmrtí účastníka a celý zůstatek, včetně všech možných dluhů přechází na dědice.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.