Obchodní zástupci společnosti například uváděli, že společnost Telefónica Czech Republic na trhu končí, případně, že návštěvu uskutečňují z důvodu kontroly nebo výměny telefonního přístroje.

"Tímto poskytnutím nepravdivé informace bylo možné s ohledem na zdravotní stav a věk těchto spotřebitelů, kdy nejmladšímu bylo 72 let, vyvolat oprávněné obavy, že z důvodu zrušení linky stávajícím poskytovatelem a neuzavřením nové smlouvy s Air Telecomem zůstanou bez možnosti přivolat si v případě potřeby pomoc," uvedl mluvčí úřadu Martin Drtina.

"Air Telecom považuje rozhodnutí ČTÚ o udělení pokuty za neobjektivní a nespravedlivé a bude se proti němu bránit soudní cestou. Jednání, na základě kterého nám úřad sankci udělil, nebylo šetřením ČTÚ prokázáno," reagovala firma. Podle zástupců společnosti popsali jednání obchodních zástupců jen příbuzní zákazníků a všechny smlouvy byly řádně ověřeny. Osoby uzavírající smlouvu prý ani nebyli obchodní zástupci společnosti, ale externí spolupracovníci. ČTÚ ale v rámci řízení v šesti případech prokázal, že obchodní zástupci jednali jménem a na účet Air Telecomu.

Air Telecom provozuje mobilní datovou síť U:fon v pásmu 400 MHz a poskytuje služby virtuálního operátora.