Parovod je ve vlastnictví Státních léčebných lázní Janské Lázně. Od nich ho má dlouhodobě pronajatá společnost ČEZ Teplárenská, která investici zajišťuje, s podporou evropských peněz z operačního programu podnikání a inovace a v kontextu programu ministerstva průmyslu a obchodu o úsporách energie. Stavební práce začaly koncem března.

KONEČNĚ OPRAVÍ SILNICI

S výstavbou horkovodní sítě je úzce spjatá dlouho očekávaná rekonstrukce páteřní komunikace v centru města, kterou připravuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje. První se dočkají nové silnice obyvatelé a návštěvníci Janských Lázní, přijíždějící od Svobody nad Úpou na náměstí. V tomto směru je uzavřena už od 29. března silnice mezi odbočkou k Vesně a náměstím u Janského Dvora. Příjezd do Janských Lázní je tak možný pouze Dolní promenádou nebo ve směru od centrálního parkoviště u lanovky Černohorský Express.

„Pro Janské Lázně je to hrozně důležitá akce z více pohledů. Díky ní se konečně opraví celá silnice, procházející městem. Dlouho nás trápil její stav. Rekonstrukce nemohla být provedena dřív, než dojde k výměně parovodu. Horkovod se bude pokládat pod zem a stavba by zničila opravenou silnici,“ vysvětlil místostarosta Janských Lázní Petr Hřebačka.

Oprava silnice je rozdělená na dva roky. „Je to kvůli tomu, aby město bylo pořád přístupné alespoň z jedné strany. Jedna přístupová cesta musí zůstat otevřená. Myslím, že to lidé pochopí. Je to investice na desítky let, na kterou jsme dlouho čekali,“ řekl Hřebačka. Radnice opraví také veřejné osvětlení a chodníky.

PAROVOD HROZIL VÝPADKY

Výstavba horkovodní sítě se dotkne rovněž léčebných lázní. „Náš základní požadavek byl, abychom nemuseli odstavit z provozu lázeňské domy,“ uvedl ředitel Státních léčebných lázní Janské Lázně Martin Voženílek.

Návštěvníci a lázeňští hosté se musí vypořádat s komplikovanějším příjezdem kvůli omezení dopravy. „Přístup k některým ubytovacím zařízením bude omezený. Svoz hostů budeme řešit, jednou z variant je i využití našeho elektromobilu,“ připustil ředitel lázní. „Kvůli změně topného média ve městě musí projít rekonstrukcí i výměníkové stanice v objektech lázní. Přínosem bude zajištění stability dodávek tepla pro město. Zastaralost zařízení parovodu hrozila výpadky, což mohlo mít pro lázně fatální následky,“ upozornil Martin Voženílek.

„Součástí této investiční akce bude také datové propojení nových technologií a centralizace informací o chodu a stavu výměníků na pracoviště technického úseku,“ doplnil manažer technického úseku lázní Petr Janovec.

VÝSTAVBA SE DOTKNE 43 OBJEKTŮ

Výměna parovodu za horkovod znamená, že v nových trubkách bude místo páry proudit horká voda. „Přechodem z páry na horkou vodu dojde ke snížení ztrát tepelné energie, což vede k nižší spotřebě paliva, snížení emisí a zlepšení životního prostředí,“ upřesnil předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Teplárenská Jan Nechvátal. „Ztráty parních rozvodů se pohybují mezi 20-30 procenty. Jejich výměnou prakticky naplňujeme státní politiku snižování ztrát a emisí, které vznikají při výrobě tepla,“ dodal.

Hlavní dopad do života města budou mít především výkopové práce v trase stávajících parních rozvodů, kde budou odstraněny dožité trubky. V některých částech bude v souběhu za sebou probíhat také rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Celková délka potrubních rozvodů má více jak čtyři kilometry. Realizace se přímo dotkne 43 objektů, z toho je 16 léčebných lázní, 5 města Janské Lázně, 1 ČEZ Teplárenské a 24 jiných vlastníků. V plánu je také umístění dvou záložních zdrojů tepla a vybudování hlavní výměníkové stanice. Nová záložní plynová kotelna bude sloužit v případech odstávky elektrárny v Poříčí.

„Naší snahou je minimalizovat přerušení dodávky tepla. Tomu se nelze vyhnout při výměně parovodní soustavy, nicméně máme k dispozici provizorní kotelny, které zajistí dodávky po dobu, kdy bude rozvod tepla přerušen,“ ujistil Jan Nechvátal.

Horkovodní rozvody budou usazeny do země. Rozdělení stavby má logickou posloupnost kvůli zajištění dodávky tepla odběratelům. Zhotovitel letos realizuje osm etap, v roce 2020 devět etap. „Před začátkem topné sezony 2021, tedy na podzim příštího roku, bychom chtěli mít hotovo,“ nastínil generální ředitel ČEZ Teplárenská.

OPRAVUJÍ VESNU, SJEDNOTÍ KUCHYNĚ

Státní léčebné lázně začaly s opravami dětské léčebny Vesna a chystají rozsáhlou rekonstrukci lázeňského stravovacího provozu. „Na přechod k vytápění horkou vodou musíme reagovat výměnou některých gastrotechnologií, které jsou v současné době závislé na dodávce páry. Zároveň plánujeme kuchyně sjednotit do jedné v dětské léčebně Vesna. Přinese nám to velkou úsporu provozních nákladů, zásadní úsporu na energiích a samozřejmě modernizaci stravovacího zařízení,“ přiblížil záměr manažer technického úseku lázní Petr Janovec.

„Naplnění plánu bude záležet od vypsaných dotačních titulů, protože si budeme muset vyčlenit peníze na spolufinancování,“ dodal ředitel léčebných lázní Martin Voženílek.