Podle jeho propočtů elektrárna před dvěma lety způsobila i 1 700 astmatických záchvatů, desítky nových případů chronické bronchitidy a hospitalizací a přes 45 tisíc dnů pracovní neschopnosti. Analytik také předpokládá, že spad toxické rtuti zasáhl ve škodlivém množství vodní organismy na 30 kilometrech čtverečních v okolí elektrárny.

Ekologové podporovaní desítkami politiků a odborníků v dlouhodobé kampani proti elektrárně upozorňují, že je ve své kategorii největším zdrojem znečištění ovzduší v ČR a měla by se co nejdříve zavřít, a nikoli prodávat majiteli dolů na Mostecku Pavlu Tykačovi pro další spalování uhlí. Aktivisté varují například před mikroprachem a oxidy dusíku, které zvyšují riziko mozkových příhod, rakoviny plic a dýchacích chorob.

„Elektrárna Počerady je také největším zdrojem skleníkového oxidu uhličitého v ČR a další dlouhodobý provoz je v rozporu se zodpovědnou klimatickou politikou,“ sdělil Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

S protestem souhlasí i mostecká senátorka a lékařka Alena Dernerová. Vadí jí, že zplodiny z uhlí jsou jednou z příčin nižší délky života v regionu. „Jsme významní vývozci elektrické energie, takže se nestane vůbec nic, pokud jedna z elektráren postupně ukončí provoz,“ uvedla.

Splnění emisních limitů

Podle mluvčího Skupiny ČEZ Ladislava Kříže Elektrárna Počerady splňuje všechny emisní limity a už několik let se připravuje na nové emisní limity platné od roku 2021. „Pokud se někde uvádí, že Elektrárna Počerady vypouští nejvíce emisí, je to z jednoho prostého důvodu – je největší. Ne tedy proto, že by nedodržovala emisní limity. Nemá vyšší emise než jiné elektrárny tohoto typu na jednotku výkonu,“ vysvětlil Kříž.

Před zveřejněním kritické studie ČEZ oznámil, že její účel je zřejmý a ani obsah nemůže přinést žádné nové poznatky, protože jde o jednu z nejstarších a největších hnědouhelných elektráren v ČR, čemuž nutně odpovídají i její dopady.

Podle smlouvy z roku 2013, která ukončila letité spory ohledně dodávek uhlí z Vršanské uhelné, je elektrárna prodaná k 1. lednu 2024 za pevně danou částku. Zcela dožitou elektrárnu má ČEZ předat skupině SEV.en (dříve Czech Coal) a inkasovat dvě miliardy korun. „Do konce roku se pouze můžeme rozhodnout prodej odvolat, pokud uvěříme, že uhlí má v energetice budoucnost. A to nevidíme,“ dodal Kříž.

Upozornil také, že vedení firmy nemůže svévolně zavřít elektrárnu bez zákonných důvodů, protože by se vystavilo trestnímu stíhání. „Politické požadavky, například ekologické, je možno prosazovat pouze zákony a podmínky musejí být stejné pro všechny účastníky na trhu. Aktivisté musí své politické cíle prosazovat jen touto cestou,“ sdělil Kříž. Podmínky pro uhelné zdroje a jejich promítnutí do legislativy má stanovit nedávno zřízená uhelná komise, kde mají ekologická hnutí své zástupce.