"To znamená, že se obchodní zákoník novelizoval v průměru více než třikrát za rok," uvedla soudkyně ve svém materiálu v odborném časopise Daňový expert. Zatímco rok po vzniku zákona byly přijaté tři drobné novely, v posledních dvou letech bylo novel už devět.

Není to normální

Jenom letos poslanci už o novele obchodního zákoníku jednali dvakrát. Poslanci tak v prvním čtením souhlasili s tím, že by podnikatelé mohli být v budoucnu pokutováni, pokud by na svých internetových stránkách uváděli neúplné nebo dokonce klamavé údaje.

Naopak nesouhlasili se senátním návrhem novely obchodního zákoníku, který měl umožnit volnější prodej akcií na jméno. Soudkyně Štenglová přitom uvedla, že většině případů jsou silné pochybnosti o tom, zda je vždy novelizace obchodního zákoníku potřebná.

 

Často se totiž odstraňují chyby předchozích úprav nebo poslanci prosazují různé skupinové zájmy. "Na tento stav tak zvykli, že jej téměř považujeme za normální. On ale normální vůbec není. Časté novelizace právních předpisů způsobují problémy nejen právníkům, ale i celé neprávnické veřejnosti," uvedl Štenglová.

Podle ní jsou časté změny jedním z důvodů dlouhého trvání soudních sporů a také nepředvídatelnosti soudních rozhodnutí. Právě obchodní spory jsou jedním z nejčastějších případů, které musí řešit Nejvyšší soud. Jenom za první čtvrtletí letošního roku přišlo na soud více jak sedmnáct set případů, čtrnáct z nich je stále nedořešeno.

Spory z minulosti

Soud tak stále řeší obchodní spory z minulých let, z velké části jde o spory o statisíce a miliony korun vyplývající ze smluv uzavřeným mezi firmami O podobu některých částí obchodního zákoníku se bojuje také u Ústavního soudu. Tam je stížnost na novelu obchodního zákoníku týkajícího se vyvlastňování drobných akcionářů.

 

Na to, že se obchodní zákoník výrazně změnil k horšímu upozornily také podnikatelé na červnovém sněmu Hospodářské komory. "Nadměrná regulace podnikatelského prostředí, narůstající byrokracie, zákony, jež se stále mění a nemají jednoznačný výklad," uvedl nejčastější důvody nespokojenosti podnikatelů prezident komory Jaromír Drábek. Podnikatelé by se ale mohli brzy dočkat výrazné změny.

Vláda ve schváleném plánu, ve kterém počítá s tím, jak bude připravovat a navrhovat nové zákony, uvedla, že ministerstvo spravedlnosti má připravit návrh nového občanského i obchodního zákoníku v prosinci. Půjde o revoluční krok, dosavadní obchodní zákoník chce ministerstvo zrušit, většinu paragrafů převede do občanského zákoníku. "Obchodní zákon zůstane doplňkovou normou, kde budou pravidla pro obchodní společnosti," řekl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.