Není vždy podmínkou, že tato pojistka je pro klienty zcela postačující. Problémem je i množství osob, na které se toto pojištění vztahuje. Nejčastěji bývá pojištěn pouze držitel karty.

Cestovní pojištění u platebních karet má dvě možné podoby. Buď je již automatickou součástí platební karty, nebo je jako doplněk, který si držitel může dokoupit. Cena cestovních pojistek se pohybuje od tří set korun ročně.

Než člověk vyjede do zahraničí, měl by si vždy přesně zjistit, jak rozsáhlé pojištění jeho karta obsahuje, jak vysoké je pojistné krytí a jak dlouho mu pojištění po překročení hranic platí. Běžně toto pojištění platí jen 45 až 90 dní nepřetržité zahraniční cesty pro všechny státy světa. Znamená to, že po uplynutí dvou či tří měsíců by držitel platební karty pro opětovnou aktivaci pojištění musel svou zahraniční cestu přerušit a vrátit se do Česka a pak znovu vycestovat.

Klienti, kteří chtějí využívat cestovního pojištění u platebních karet, by neměli zapomínat na další věc a tou je relativní spoluúčast. U některých cestovních pojistek se totiž držitelé karet musí podílet na hrazení nákladů. Týká se to například držitelů standardních embosovaných karet vydaných v Komerční bance, kteří by zaplatili pět tisíc korun.

Pojistka nejen pro držitele

Pojištění obsažené v kartě se nemusí vždy vztahovat pouze na držitele, spolu s ním mohou být pojištěné i další osoby, nejčastěji rodinní příslušníci, kteří s ním cestují do zahraničí. S rodinnými variantami pojistek se setkají klienti většiny bank. Obvyklé je, že bankovní dům nabízí několik variant pojištění. Záleží pak jen na samotném držiteli karty, co si vybere.

Srovnejte si bezplatně ceny cestovního pojištění a ušetřete.

Karetní pojistky však obsahují celou řadu výluk a omezení pojistného plnění. Mnoho z nich nekryje rizika zranění u nebezpečných sportů. Pro tento případ si klient musí často zřídit rizikové připojištění. Chcete-li si užít cestování v pohodě, sjednejte si řádné cestovní pojištění do zahraničí.

Raději ještě pojistku

Pokud cestovní pojistka u platební karty má nižší limity plnění, stojí za úvahu sjednání ještě dalšího pojištění. Za cenu od necelých třiceti korun za den získá klient jistotu, že nebude muset vyhledání lékaře v zahraničí splácet ještě několik měsíců až roků po návratu domů. Cestovní pojištění nabízí většina tuzemských pojišťoven.

Přihodí-li se lidem v cizině nějaká nehoda, která si vyžádá ošetření lékaře nebo hospitalizaci, je nutné kontaktovat asistenční službu. Ta je k dispozici 24 hodin denně a pojištěný může hovořit česky. Asistenční služba zpravidla nasměruje nemocného klienta přímo ke smluvnímu lékaři nebo za něj požadovanou hotovost u jiného lékaře uhradí.

Další variantou je situace, kdy klient musí za úkon zaplatit na místě sám, a pojišťovna mu výdaje po jeho návratu do vlasti proplatí. Záleží na konkrétní situaci. Z toho důvodu je vždy vhodné mít s sebou určitou hotovost nebo platební kartu. Pojišťovny se každopádně snaží o to, aby jejich zákazníci neměli v zahraničí vůbec žádná finanční vydání.

Vyberte si výhodnější kartu…