Ani úřady, ani lidé

Tesco v Uherském Brodě o výstavbu benzinky usilovalo rok a půl. Narazilo ale kromě protestů lidí z okolí také na nesouhlas města, krajského úřadu i hygieniků.

Odborný posudek například potvrdil, že už nyní, kdy funguje hypermarket, hluk lidi výrazně obtěžuje.V bytech u obchodu mají problémy se domluvit.

"Čerpací stanice by přispěla k hlukové a imisní zátěži území, ač by tuto plochu bylo vhodnější využít k výsadbě dřevin alespoň částečně eliminujících negativní vliv dopravy," uvedla odborná firma v posudku.

Město změnilo územní plán. Zamítlo i žádost firmy o územní rozhodnutí.

Benzinek přibývá

Nicméně počet čerpacích stanic u hypermarketů roste poměrně rychle. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu letos poprvé zveřejnila počty čerpacích stanic obchodních řetězců.

Ahold, který provozuje supermarkety Albert a hypermarkety Hypernova, měl ke konci loňského roku 21 stanic, Globus 11 stanic, Makro 12 stanic, Tesco 14 stanic a ostatní řetězce 11 stanic.

Celkem tak obchodní řetězce mají 69 čerpacích stanic.Z celkového počtu to je podíl 3,1 procenta. V roce 2005 měly obchodní řetězce v Česku 49 čerpacích stanic (2,5 procenta počtu čerpacích stanic).