"Prodejci těchto společností se vydávají za spolupracovníky Telefóniky O2 a pod záminkou vypínání analogového telefonního signálu předkládají zákazníkům k podpisu své smlouvy," uvádí tiskový mluvčí firmy Martin Žabka.

Na podobné chování si údajně stěžovali zákazníci především na prodejce sítě U:fon.

Máme etický kodex

Tomu se ale firma MobilKom brání.

"Ztotožňujeme se s názorem Telefóniky, že jakékoli podvodné praktiky při podomním prodeji jsou naprosto nepřijatelné, a jejich nepřípustnost včetně postihů je i součástí smlouvy se společnostmi, které pro nás pracují," říká Jana Studničková, mluvčí U:fona.

"V případě porušení etického kodexu či jiného prokázaného neprofesionálního jednání spolupráci s daným prodejcem ukončíme spolupráci," dodává.

Zároveň uvádí, že prodejce nemá žádnou motivaci uzavírat podvodnou smlouvu, protože vyplacení provize proběhne až ve chvíli, kdy zákazník službu skutečně aktivuje, nikoli za smlouvu.

"Podobné pokusy o klamání zákazníků se bohužel čas od času objevují, a to zejména při vstupu nových operátorů na trh. Tak je tomu i nyní, kdy se většina stížností týká prodeje služeb společnosti MobilKom," uvádí Václav Zakouřil, ředitel pro právní podporu obchodu a marketingu společnosti Telefónica.

Vypnutý analog

Na základě klamné informace o ukončení provozu analogových ústředen prodejci požadují od zákazníků občanský průkaz a poslední vyúčtování hovorů.

Poté zákazníkovi předají formulář na zrušení pevné linky s logem společnosti Telefónica O2.

"Tyto podvodné praktiky poškozují přímo zákazníky a je politováníhodné, že jejich obětí jsou zpravidla senioři, kteří již ne vždy chápou všechny souvislosti a složitosti jednotlivých nabídek telekomunikačních služeb," dodává Zakouřil.