Jde o precedenční stížnost, která může mít význam i pro další podobné případy, kdy se do územních plánu dostaly kontroverzní stavby silnic, obchodních center nebo jiných velkých projektů.

Zamítané stížnosti

Obce Bavory a Dolní Dunajovice, několik občanských sdružení i obyvatel si u Ústavního soudu stěžuje na rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu.

Ten po několika odloženích svého rozhodnutí nakonec odmítl návrh na zrušení Územního plánu velkého územního celku Břeclavsko, který s výstavbou silnice R52 přes Pálavu, Novomlýnské nádrže a Mikulov počítá.

"Územní plány schválené podle stavebního zákona platného do 31. prosince 2006 nejsou opatřením obecné povahy, které Nejvyšší správní soud může přezkoumávat," uvedl pracovník Nejvyššího správního soudu Michal Lovritš s tím, že podobně bude soud posuzovat i další případy.

Nejvyšší správní soud už tak proto odmítl několik stížností týkající se územních plánů. Šlo o stížnosti občanů, jejichž domy byly zařazeny do rekreační zóny, či protesty proti přeměně orné půdy na stavební pozemky, proti stavbě hobby marketu či výstavbě lanovky zařazené mezi veřejně prospěšné stavby.

Spor o územní plán Břeclavska je ale první, o kterém rozhodnou ústavní soudci.

Sporná silnice

O trasu rychlostní silnice z Brna k rakouským hranicím se bojuje už několik let. Odpůrci rychlostní silnice přes Pálavu do Mikulova chtějí, aby se pro spojení s Rakouskem využila stávající dálnice D2 a připravovaný obchvat Břeclavi.

Přípravu silnice k rakouským hranicím kritizoval také ombudsman a Evropská komise.

Stát ale i přesto, že si nechal nově zpracovat odborné studie i na břeclavskou trasu, preferuje trasu před Mikulov.

Na ni také v návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury počítá na příští rok s asi šedesáti pěti miliony korun, na obchvat Břeclavi má být vyčleněno jenom devět milionů.

Nejasné je také to, na čem se vlastně dohodla česká a rakouská strana. Občanské sdružení nyní proto požádaly ministerstvo dopravy, aby zveřejnilo platné i připravované dohody mezi Českem a Rakouskem ohledně přeshraničních dopravních staveb.