Tato možnost existuje v Česku zatím dva roky, své příznivce získává jen pozvolna. Kombinace je totiž určena jen pro užší skupinu klientů, kteří ocení specifické podmínky. Podstatně větší zkušenosti s podobnou kombinací mají lidé v Rakousku a Německu. V Česku s touto nabídkou přišla první Raiffeisenbank. Ve své nabídce má podobný kombinovaný produkt také Hypoteční banka.

Hypotéka se nesplácí

Kombinace je založena na principu, že klient hypoteční úvěr pravidelně neumořuje. Po celou dobu trvání úvěrového vztahu platí bance pouze úroky a vedle toho pravidelně ukládá peníze na investiční pojištění. Úvěr je pak splacen jednorázově na konci - po uplynutí dohodnuté doby splatnosti z prostředků nahromaděných na účtu investičního životního pojištění.

"Zájem o hypotéku kombinovanou s investičním životním pojištěním překonal naše očekávání. Kombinaci Stabilita Invest jsme začali nabízet v létě 2005 a od té doby pozorujeme neustálý růst zájmu. Meziroční nárůst objemu těchto hypoték dosáhl letos za první pololetí 222 procent. Zvýšil se i počet těchto úvěrových smluv a to o 180 procent," říká Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank. "Nutno ale dodat, že tato kombinace není určena pro širokou skupinu klientů, ale jen pro omezenou skupinu lidí, kteří vědí, jak fungují finanční trhy a dobře si uvědomují rizika spojená s touto variantou," upozorňuje Kofroň.

Výhody kombinace

Hlavní výhodou kombinace hypotečního úvěru a investičního životního pojištění je, že peníze, které by ve standardním případě klient průběžně splácel bance a neměl by z nich žádný zisk, v tomto případě investuje a může z nich dosáhnout výnosu.

Pokud klient zvolí u investičního životního pojištění vhodnou investiční strategii, mohou nakumulované prostředky na účtu pojistky umožnit nejenom splacení jistiny hypotéky, ale dosažený výnos ještě pomůže zaplatit i část z úroků z hypotéky. V takovém případě po splacení hypotečního úvěru na účtu klienta v pojišťovně ještě zbudou nějaké prostředky. Tyto peníze pak klient může využít libovolně, například na rekonstrukci bydlení či na pořízení vybavení do domácnosti.

Výhodou u této kombinace je také výrazný daňový odpočet. Klient totiž hypotéku postupně neumořuje, nýbrž platí úroky, a to stále z celé částky úvěru. Díky tomu si může hodně snížit svůj základ daně z příjmu. Roční daňová odčitatelná položka - suma zaplacených úroků - může dosáhnout až 300 tisíc korun. Pokud by klient využil tuto odčitatelnou položku v plné výši, na daních z příjmu by za rok ušetřil až 96 tisíc korun.

Nevýhody kombinace

Největší nevýhodou kombinované varianty je značné riziko. Úspěch (rentabilita) produktu je závislá výhradně na zhodnocení prostředků na účtu investičního pojištění. Tyto peníze může klient rozdělit do několika investičních programů, které se odlišují svým potenciálním výnosem a rizikovostí.

Výnosy z pojistky sice mohou být v dlouhodobém horizontu relativně zajímavé, avšak je zde velké riziko, že tomu tak nebude. V takovém případě by se kombinace pro klienta stala ztrátovou volbou. Znamenalo by to, že by část hypotečního úvěru, který by nebyl pokryt penězi z investiční pojistky, musel uhradit ještě z dalších prostředků. Hypoteční úvěr by se tak mohl hodně prodražit. Riziko totiž nese vždy klient, nikoliv pojišťovna.

Zdaleka ne pro každého je takový druh hypotečního úvěru vhodný. Výhodnost kombinace hypotečního úvěru a investičního životního pojištění je totiž zcela závislá na budoucím vývoji na kapitálových trzích a to je velká neznámá. Kdo by přesto uvažoval o této variantě, měl by nejdříve velmi pečlivě prodiskutovat výhody a nevýhody s odborníkem, který má přehled o kapitálových trzích a dlouhodobě sleduje ekonomickou situaci.