Zjištění přinesla dnešní Mladá fronta Dnes.

Lidí, kteří umírají bez vazeb na zákonné dědice, je u přitom poměrně hodně - zhruba dvě procenta. Jejich majetek úřady nejprve nabídnou jiným státním institucím a pokud ty o ně neprojeví zájem, vyhlásí se výběrové řízení. Nejvíc zatím stát vydělal na prodeji činžovního domu v Praze, kupující za něj zaplatil 60 milionů korun.

A zisky státu za snadno získané majetky rok od roku vzrůstají. V roce 2005 si Česko připsalo za prodej "zděděného" majetku 108 milionů, loni už to bylo 140 milionů. Stoupající trend potvrzuje i pololetí roku 2007, kdy stát vyinkasoval už 74 milionů.

Stát se o dědictví i soudí

Stát ale není jen pasivním příjemcem bezprizorních dědictví, často se o ně také soudí. Úřad pro zastupování státu, který má tuto problematiku na starosti, v řadě případů napadne existující závět. Jen v současné době vede stát okolo dvou a půl tisíce soudních sporů.

"Může se stát, že není platná závěť, v takovém případě může být dědicem stát," sdělila deníku advokátka Jitka Němcová. Úředníci ale mají za povinnost řádně prověřit, zda skutečně neexistuje žádný zákonný dědic. Takové hledání často trvá i několik let.

Lidí, kteří zemřou bez příbuzných, v Česku neustále přibývá. Loni to bylo 2168 lidí, což je výrazný nárůst oproti roku 2005.

Hodně takových případů se objevuje v hornických městech například na Karvinsku. Do těchto oblastí odcházeli lidé za prací a často pak ztratili vazby se svými rodinami.