Firmy totiž se svými stížnostmi neuspěly u Nejvyššího správního soudu, který ve třech případech s definitivní platností potvrdil, že za Francouze zaměstnané v tuzemsku do roku 2004společnosti pojistné zaplatit měly.

Může za to smlouva z roku 1949

A to přesto, že ze zákona o nemocenském pojištění vyplývalo, že pojištění nemuseli platit cizinci, kteří v Česku pracovali a neměli trvalý pobyt.

V případě desítek Francouzů byla ale podle soudu situace jiná a způsobila to mezinárodní smlouva mezi oběma zeměmi uzavřená už v roce 1949.

Podle Nejvyššího správního soudu, který potvrdil stanovisko České správy sociálního zabezpečení, měla tato mezinárodní smlouva přednost před zákony České republiky.

"Je třeba nahlížet na francouzského státního občana vykonávajícího činnost na základě pracovní smlouvy uzavřené a řídící se francouzským právem se sjednaným místem výkonu v České republice, jako na občana českého," uvedl senát Nejvyššího správního soudu pod vedením Jaroslava Vlašína.

To podle soudu jednoznačně určilo firmám povinnost zaplatit za francouzské zaměstnance pojistné a zaplatit také penále ve výši, které jim předepsala sociální správa.

Odpustit penále

"Tato skutečnost pak přímo založila povinnost žalobce odvádět za své zaměstnance stanovené pojistné a za dobu prodlení zaplatit penále ve stanovené výši," rozhodl soud.

Soudy zjistily, že pracovníci z Francie nebyli v Česku pojištění a nebylo doloženo ani to, že by za ně firmy platily pojištění ve Francii.

U soudu tak neuspěl argument firem, žepředností mezinárodní smlouvy před českým právem byli francouzští zaměstnanci diskriminováni vůči lidem ze států, které smlouvu s Českem neměly.

Firmy mají zaplatit České správě sociálního zabezpečení za desítky zaměstnanců dlužné pojistné i s penále ve výši desítek milionů korun.V jednom z rozhodnutých případů jde například o více než čtyřicet pět milionů korun.

Soudci Nejvyšší správního soudu kvůli tomu, že celá situace v zaměstnávání francouzských pracovníků nebyla jednoznačná anejednotný byl postup i u sociální správy a soudů, navrhl, aby úřady zvážily odpuštění penále v řádu několika desítek milionů korun.

Nejvyšší správní soud už podobně posuzoval také mezinárodní smlouvu mezi Českem a Německem. I tady soud řekl, že firmy zaměstnávající odborníky z Německa za ně měly platit pojištění.