Čerpání pohonných hmot v zahraničí vyžaduje od motoristů vždy zvýšenou pozornost, protože obchodní označení paliva, a dokonce ani barva tankovacích pistolí nemusí odpovídat zažitým zvyklostem.

Ve Švédsku má však řidič z ciziny situaci ještě složitější: vedle povědomého sortimentu totiž většina čerpacích stanic nabízí ještě palivo s označením E 85. Skandinávská země je v evropském měřítku průkopníkem v dostupnosti biopaliva, vyráběného udržitelnou cestou z obnovitelných zdrojů.

Nové trendy

„Přibližně polovina všech vozů Ford prodaných ve Švédsku jsou modely flexifuel,“ řekl pro tisk Roelant de Waard, viceprezident evropské pobočky automobilky Ford, která si potenciálu E 85 všimla mezi prvními.

Přívlastkem flexifuel (někdy se používá také zkratka FFV) se přitom označují automobily schopné spalovat jak běžný benzin, tak i biolíh neboli alkohol (chemicky etanol). Komerční směs tvoří pak z patnácti procent bezolovnatý benzin a z pětaosmdesáti procent biolíh odtud obchodní název E 85. Ford začal testovat tuto technologii ve Švédsku už v roce 1994 se třemi modely Taurus.

O čtyři roky později jezdilo po tamních silnicích již asi tři sta aut typu flexifuel a palivo E 85 bylo k dostání asi u čtyřiceti čerpacích stanic.

Zlom přišel v roce 1998, kdy město Stockholm objednalo dva tisíce těchto vozidel.

Domácí automobilky Volvo a Saab však nabídku odmítly podat. Ve výběrovém řízení nakonec vyhrála společnost Ford Motor s modelem Focus a získala tak historický náskok, ze kterého těží dodnes. Teprve v roce 2005 představily modely FFV také Volvo a Saab. O dva roky později následovaly Volkswagen, Renault, Citroën, Peugeot i česká Škoda.

„Ford má dnes nejširší nabídku modelů této kategorie. Konkrétně jich na švédském trhu nabízíme pět typů,“ podotýká Roelant de Waard.

Méně škodlivin

Úspěch paliva E 85 a aut zmíněné kategorie ve Švédsku je učebnicovým příkladem toho, čeho lze dosáhnout díky spolupráci organizací z různých odvětví. Společně s vládními a nevládními organizacemi sehrál Ford při expanzi bioetanolu ve Švédsku rozhodující roli.

K výhodám majitelů ekologicky šetrných aut pak ve Švédsku patří nižší silniční daň, bezplatné parkování v některých městech, nižší sazby pojistného, výjimka z poplatků za vjezd do centra Stockholmu a nižší registrační poplatky.

Na bioetanol navíc není uvalena spotřební daň z minerálních olejů.

Švédská vláda vydala nařízení, podle kterého musí 75 procent nově pořizovaných vozidel pro potřeby státních institucí (kromě policie, hasičů a záchranné služby) jezdit na alternativní paliva.

Všechny čerpací stanice s ročním objemem prodaných pohonných hmot přes 1000 metrů krychlových musejí být od 31. prosince 2009 vybaveny čerpacím stojanem na alternativní paliva. Pro nové stanice platí tato povinnost bez výjimky. Přednost biolihu, respektive E 85 nespočívá pouze v udržitelnosti jeho používání. Bioetanol, stejně jako kterýkoliv jiný líh, lze principiálně vyrábět z bezpočtu organických surovin, přičemž v praxi se jako nejšetrnější jeví biomasa.

Podle nezávislé studie EUCAR Concawe lze spalováním biolihu snížit celkové emise kysličníku uhličitého, vyprodukované během životního cyklu auta, o třicet až osmdesát procent.

Ten přitom patří mezi takzvané skleníkové plyny, jimž je připisován významný vliv na změny klimatu. A ve prospěch technologie FFV hovoří ještě jeden podstatný argument: „Spaliny paliva E 85 jsou škodlivé méně, než je tomu u běžného benzinu,“ tvrdí Marek Trešl, pracovník českého zastoupení společnosti Ford Motor. Ta dováží modely flexifuel do České republiky již od roku 2007.

PETR KOUTNÝ