Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý uvedl, že resort regulaci reklamy na alkohol připravuje a chce ji omezit také časově. "Reklama by neměla vzbuzovat dojem, že alkohol je 'dobrý kamarád', což se stále ještě děje," uvedl v úterý ministr Vojtěch. Zvažuje také podání podnětů k orgánům, které reklamu regulují.

"Domníváme se, že jde o populistický a zcela nepromyšlený krok," uvedl Darebník. Podle něj by šlo o zásah do svobody podnikání. Časové omezení reklamy pak podle něj nemá žádný smysl. "Pokud se podíváme na spotřebu alkoholu u mladých lidí a mladistvých, kvůli kterým je toto opatření navrhováno, ta se v poslední době rapidně snižuje. A ať už v souvislosti s preventivními akcemi organizovanými různými neziskovými organizacemi a podporovanými i výrobci lihovin nebo v souvislosti se změnou společenského klimatu a přechodem mladistvých na jiné formy zábavy," sdělil ředitel.

Podle současného zákona o regulaci reklamy, který obsahuje paragraf o alkoholu, nesmí reklama nabádat k nestřídmému pití nebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci. Zakázáno je také spojovat alkohol se společenským nebo sexuálním úspěchem, zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje nebo tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné, povzbuzující nebo uklidňující účinky nebo že je prostředkem řešení osobních problémů.

Reklamy se řídí kodexem

Podle Darebníka zásah do legislativy nemá smysl už proto, že unie už před 15 lety odsouhlasila kodex, kterými se její členové řídí. V něm se mimo jiné píše, že reklama nebude zaměřená na děti, nebude spojovat konzumaci alkoholických nápojů s mimořádnými schopnosti lidí, ani se sexuálním nebo společenským úspěchem.

Navíc v zahraničí podle Darebníka se prokázalo, že opatření nasměrovaná na snížení množství vypitého alkoholu jednotlivcem zásadně neoslovují problematické skupiny pijáků jako jsou mladiství, lidi, kteří pijí nárazově, nebo pijáky před řízením. Samotná spotřeba alkoholu pak na míře investic do reklamy není v přímém vztahu. "Reklama je pouze nástrojem jednotlivých společností, které si navzájem konkurují, k získání spotřebitelů a k jejich nákupu produktů s vyšší přidanou hodnotou nebo vyšší cenou. Toto je všeobecný trend v Evropě," uzavřel. Pití nezletilých je podle něj nejvíce ovlivněné rodiči, staršími sourozenci a vrstevníky.

Roční spotřeba čistého lihu je v Česku více než 11 litrů na osobu. Jeden panák destilátu, půllitr piva nebo dvě deci vína ho obsahují asi 20 gramů. Podle Českého statistického úřadu poklesla spotřeba mezi roky 2008 a 2017 o skoro šest procent. Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové je pokles zřetelný v celé EU, souvisí zřejmě se životním stylem.

K omezení nadměrného pití alkoholu a popíjení mladistvých by podle odborníků na závislosti a zdravotní dopady alkoholismu nejúčinněji vedlo právě regulování reklamy a zvýšení daní na alkohol. Sněmovna začátkem listopadu schválila zvýšení daně na tvrdý alkohol, tabák a hazard. Na klasické víno je spotřební daň nulová, u piva se liší podle velikosti pivovaru, je ale nižší než u tvrdého alkoholu.