Váš stánek nese název Biopaliva třetí generace. O co konkrétně jde?
Demonstrujeme, jak se dá získat palivo z řas. Jde o sladkovodní mikroskopické řasy, na rozdíl od makromolekulárních rostlin téhož druhu. Jde o fotosyntetizující organismy, jež k růstu potřebují sluneční energii a zdroj uhlíku, k čemuž se dá použít například oxid uhličitý (CO2) ze spaloven. Jde tedy o zabití dvou much jednou ranou: snížíme emise CO2 a ještě vyprodukujeme něco užitečného. Tyto jednobuněčné řasy rostou výrazně rychleji než rostliny a dají se pěstovat na místech, kde půda není zemědělsky využitelná. Nevýhodou v našich podmínkách je, že nemáme celoročně dostatek slunečního svitu. Čili je to výhodné pro jižní Evropu, kde jsou polopouště, třeba jižní Španělsko. Musí tam být dost vody, i když ta spotřeba není nijak dramatická – je nižší než u zemědělské půdy.

To jsou tedy řasy, a jak se dostanete k tomu biopalivu?
Máme mezinárodní projekt, jehož nositelem je firma Termizo, která mimo jiné vlastní libereckou spalovnu. Dále jsme zapojeni my – VŠCHT, mikrobiologický ústav Akademie věd ČR a partneři ze Švýcarska, Portugalska a Německa. Ta spalovna má velmi dokonalý způsob čištění spalin, jež jsou směsí CO2, zbytků vzduchu atd. My z toho využíváme CO2. V rámci projektu jsme ještě vyvinuli způsob, který přiměje řasy shromažďovat ve svých buňkách co nejvíce škrobu. Vytvoří se jim podmínky, že nemohou růst, a tak si začnou vytvářet zásoby ve formě škrobu. Když ho vytvoří, my ten proces zastavíme, škrob hydrolyzujeme pomocí enzymů a zkvasíme kvasinkami. Vytvoří se tak etanol a na ten se už dá jezdit. Dosahuje se až 70 procent sušiny, tedy škrobu, stejně jako u obilí.

Jak by ty řasy rostly ve velkém, určitě ne na poli?
Rostly by ve fotobioreaktorech, jichž je několik typů. Nejpoužívanější jsou bazénové typy, kde je asi 30 centimetrů vody, potom nějaké anorganické soli, do toho se zaočkují řasy, na něž svítí sluníčko. Do „sklizně“ to trvá asi týden. Pak se sklidí, zahustí odstřeďováním či vysrážením a štěpí se pomocí enzymů.

Vypadá to jednoduše, kdy se dá čekat uplatnění v praxi?
Cenové odhady poloprovozního měřítka vycházejí zatím asi o 50 procent vyšší než je tomu u obilí. Ale s velikostí pěstebních ploch budou náklady exponenciálně klesat.

Jiří Trnka z Českého sdružení pro biomasu řekl Deníku: Ceny úprav pro E 85 jsou nízké

Jedním z již používaných alternativních paliv je E 85, etanol z biomasy s příměsí 15 procent benzinu. Jeho nynější využívání nám přiblížil inženýr Jiří trnka z Českého sdružení pro biomasu.

Vtipálkové říkají, že u nás máme více dobíjecích stanic než elektromobilů. Kolik máme čerpaček, kde se dá tankovat E 85?
Máme jich zatím asi 110 a jsou rozmístěny téměř po celém území republiky. I když je pravdou, že jsou spíše na venkově. Ale i v Praze je asi čtyři nebo pět čerpadel, kde E 85 koupíte. Automobily, jež je používají, ovšem mohou tankovat i benzin.

Musí se přitom něco přepínat?
Nemusí, je to automatické. Řídící jednotka si sama zjistí, jaký poměr tam máte, a podle toho nastaví parametry spalování. Těch 85 procent etanolu je evropská norma, ale skutečnost bývá taková, že v létě je podíl vyšší a v zimě nižší pro lepší spalování.

A jak je to konkrétně s ekonomikou. Etanol a tudíž i E 85 je levnější než benzin, ale motory, jež ho spalují, mají zase vyšší spotřebu.
Navýšení spotřeby je asi 15 procent. Samozřejmě, že záleží na způsobu jízdy, ale to platí i obecně pro spotřebu. Pokud jde o cenu, tak E 85 je momentálně asi o deset korun na litr levnější než benzin. Pohybuje se zhruba v rozmezí 23,50 až 25,50.

K tomu musíte připočíst ještě jiné provozní náklady – některé vozy vyžadují častější prohlídky a výměny oleje a filtrů. Ale stále se to vyplatí, je to cenově výhodnější.

Jak to vypadá s pořizovací cenou?
Ta je zhruba stejná. Záleží na politice automobilky, některá značka má ceny stejné, některé mírně dražší, a ve Švédsku to je dokonce levnější, protože Saab to dotuje.

V čem spočívá úprava motoru?
Vlastně především v úpravě řídící jednotky. Kdybyste E 85 nalil do neupraveného motoru, tak bude vykazovat jakoby chudou směs a začnou problémy. Řídící jednotky pro tento pohon už mají větší rozsah. Další významnou úpravou je předehřev motoru, který je nutný při vysokých mrazech, tedy minus 25 a více.

Čtěte také: Chemie jako zábavný obor lákala středoškoláky i laiky