Dva nové dieselgenerátory byly v Temelíně instalovány na základě doporučení zátěžových testů EU po havárii v japonském městě Fukušima. Realizace tohoto projektu stála společnost ČEZ 430 milionů korun.

Nový dieselgenerátor musel bez přerušení vyrábět elektřinu 72 hodin, to byl základní požadavek pro úspěšné zvládnutí zkoušky. Za tři dny nepřetržitého provozu dodal záložní zdroj do energetické soustavy 155.000 kWh elektřiny, což odpovídá měsíční spotřebě přibližně pěti stovek českých domácností. Spotřeboval 55.000 litrů nafty.

„V sobotu ráno jsme zkoušku z důvodu nastavení vstřiku válců přerušili. Ještě ten samý den dopoledne byl provoz dieselgenerátoru opětovně zahájen. Jinak zkouška probíhala podle očekávání a splnila svůj účel," uvedl Eduard Pudil z útvaru Centrální inženýring. Na druhém bloku je záložní dieselgenerátor připraven zajistit nouzové dodávky elektřiny od června.

Nové dieselgenerátory instalovala elektrárna Temelín jako jedno z opatření přijatých na základě zátěžových testů Evropské unie. Jde o jedenáctý systém dodávky elektřiny potřebné pro chlazení reaktoru v případě havárie. Každý z dieselgenerátorů je určen pro daný blok. V úvahu přichází i varianta připojení k bloku sousednímu.

Celý dieselgenerátor tvoří tři seizmicky odolné kontejnery. V prvním je vlastní motor, ve druhém naftové nádrže o objemu 8000 litrů a třetí chrání systémy nutné pro chlazení motoru. Dieselgenerátory vyrobila americká firma Caterpillar a v Kutné Hoře byly usazeny do seizmicky odolných kontejnerů. Projekt stál společnost ČEZ 430 milionů korun.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. S výkonem dvakrát 1056 MWe je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2013 vyrobila 15,065 miliardy kWh elektrické energie.