Smlouvu CETA v neděli podepsali kanadský premiér Justin Trudeau a představitelé Evropské unie. Dohoda by měla od příštího roku začít odstraňovat naprostou většinu cel a poplatků, které dosud omezují obchod mezi unií a Kanadou.

"Uzavření CETA je pro ČR dobrou zprávou, jak ekonomicky, tak zejména geopoliticky. Důsledek uzavření úmluvy CETA pro českou ekonomiku bude pozitivní, byť v přímé formě poměrně zanedbatelný," uvedl hlavní ekonom Roklen Lukáš Kovanda.

Podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka bude rozšíření obchodních příležitostí o další trh pro české a evropské firmy pozitivní. Podíl vývozu do Kanady na celkovém českém vývozu ovšem podle něj činí pouze 0,2 procenta. "Nicméně důležitý je nepřímý vliv prostřednictvím subdodávek pro západoevropské firmy exportující na kanadský trh. Celkem má Kanada vliv na 0,4 procenta českého HDP," uvedl.

"Dnešní význam dohody je především symbolický - představuje první úspěšný krok v liberalizaci světového obchodu po dlouhé době neúspěšných pokusů nebo dokonce protisměrných kroků," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Celkově by dohoda podle něho měla pro Kanadu přispět k růstu HDP o 0,18 až 0,36 procenta. Vzájemný obchod by se měl zvýšit ročně až o 12 miliard eur a k liberalizaci by mělo dojít hlavně v obchodě s potravinářskými výrobky, kde bude 92 procent obchodu bez jakýchkoliv omezení, uvedl.

Pro samotné Česko podle Sobíška ekonomický význam CETA lze hodnotit jako okrajový. "Určitou výhodu CETA jsme ale již v předstihu začali pociťovat, když Kanada před třemi lety přestala uplatňovat vůči Čechům cestujícím do této země vízovou povinnost. Její zrušení bylo ze strany EU jednou z podmínek uzavření dohody CETA," upozornil.

Geopolitické hledisko

Kovanda dále uvedl, že CETA a TTIP (Transatlantické investiční a obchodní partnerství) jsou důležité z geopolitického hlediska, neboť stvrzují atlantickou vazbu mezi EU a Kanadou a USA. "To je v době, kdy je tato vazba oslabována různými vlivy, zvláště cenné, a to i pro Českou republiku jako takovou," uvedl.

Smlouva podle Kovandy také může posílit vliv anglosaského liberálního myšlení a přístupu k ekonomickým otázkám v kontinentální části EU, kde nyní kvůli brexitu tento vliv hrozí oslabit. "Jeho udržení je přitom kýžené opět i z hlediska ČR jako takové, neboť vyvažuje vliv mnohdy až příliš dirigistického uvažování tandemu Francie a Německa," dodal.

Kanada je pro ČR z hlediska objemu obchodu 53. obchodním partnerem, 43. vývozním trhem a 53. dovozním trhem. Loni čeští exportéři do Kanady vyvezli zboží za 6,4 miliardy Kč, dovezeno bylo zboží za 4,03 miliardy Kč. ČR má s Kanadou už pět let v řadě kladnou obchodní bilanci. Z ČR do země javorového listu míří nejvíce kolejnice, lité výrobky ze železa a oceli či pneumatiky. Kanadský dovoz pak tvoří zejména léčiva, produkce pro letecký průmysl, zejména vrtulníky a jejich díly a strojírenské výrobky.