ÚOHS se loni zabýval jednáním Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a ministerstva životního prostředí v souvislosti s programem Nová zelená úsporám 2013. ÚOHS vadila podmínka týkající se tepelných čerpadel, které musely být ověřeny v některé ze zkušebních laboratoří European Heat Pump Association (EHPA). V ČR přitom působí několik zkušebních laboratoří, které mají příslušné oprávnění ke zkouškám. Členem EHPA byl ale pouze Strojírenský zkušební ústav.

Podle ÚOHS uvedená podmínka vedla k narušení hospodářské soutěže. Po jednání s ministerstvem a SFŽP byla diskriminující podmínka od dubna 2014 vypuštěna.

ÚOHS se také zabýval omezováním loterií ze strany obcí. Vydal návod, jak mají obce postupovat, aby se nedostaly do rozporu s pravidly hospodářské soutěže.

Orgánům veřejné správy teoreticky od roku 2012 hrozí za porušení pravidel hospodářské soutěže pokuta do deseti milionů korun. Nová kompetence se do zákona dostala díky intervenci poslanců. ÚOHS v minulosti uváděl, že bude úspěch, pokud státní správa a samospráva začne při svých rozhodnutích brát ohled na dopad svých rozhodnutí na hospodářskou soutěž.