Během dovolené nechce nikdo řešit nepříjemnosti. Ty však mohou přesto nastat. I během letních cest dochází k situacím, v nichž člověk potřebuje pomoc. Nejčastěji jde o nehody, onemocnění a úrazy, ovšem nemalé problémy způsobí někdy i jednoduché zrušení letu nebo opožděné dodání zavazadel. Jak postupovat, když se v zahraničí přihodí něco nepředvídaného? Pochopitelně, základním předpokladem je mít kvalitní cestovní pojištění, které poskytuje dostatečnou ochranu. Kromě pojištění léčebných výloh (nejlépe s neomezeným krytím) by však mělo pokrývat i další druhy rizika. Naštěstí, nabídky pojišťoven jsou na internetu, takže výběr je jednoduchý.

Pomoc v nesnázích

Pak by měl být prvním krokem kontakt s asistenční službou. Její pomoc zahrnuje sdělení informací o postupu a zajištění konkrétní služby, ale také zprostředkování komunikace. To se může jevit jako detail, ale v případě potřeby jako detail k nezaplacení. Například i v takovém Chorvatsku, o němž si člověk myslí, že se tam snadno domluví slovanským esperantem. Vězte však, že ve vážné chvíli ne. Sám jsem loni potřeboval pomoc tohoto druhu, když se nám po jízdě dlouhé 1100 kilometrů porouchalo auto neuvěřitelných sto metrů před cílem.

Po několika hodinách strávených s hlavou v dlaních však telefonát s asistenční službou zapůsobil jako lék. V dohodnutý den a hodinu nepohyblivé vozidlo odtahová služba odtáhla do nejbližšího servisu, což byla asi padesátikilometrová vzdálenost, včetně plavby z ostrova na pevninu. Poté operátor vyřídil samotnou opravu a vyzvednutí auta, vše bezchybně. Šlo o mou první zkušenost s asistenční službou v životě a i když podobnou situaci nikomu nepřeji, když už se stane, máte-li zaplacené asistenční služby, nebojte se. Málo se přitom ví, že rovněž asistenční služby jsou většinou centralizované. Tedy i když jste ve vztahu s konkrétní pojišťovnou, na konci řetězce najdete téměř vždy společnost Axa Assistence. Ta patří mezi největší poskytovatele asistenčních služeb na světě. Pro představu, v roce 2012 dosáhla příjmů ve výši jedné miliardy eur a zpracovala devět milionů případů. V Česku působí 17 let.

Jejími zákazníky jsou zejména pojišťovny, banky, cestovní kanceláře, hotelové řetězce, prodejci automobilů, dopravci, distributoři energie a další, někdy i přímo občané. Díky široké síti poboček zajišťuje rychlou pomoc kdekoliv na světě. Dle interní statistiky společnosti Axa Assistance v zahraničí jde nejčastěji o ošetření u lékaře z důvodu nemoci, zažívacích obtíží a drobných úrazů. Těžkých zranění a případů úmrtí je relativně méně.

„Asistenční služby jsou jádrem naší činnosti. Snažíme se kvalitně koordinovat procesy a rychle řešit i úhradu nákladů. Pro zákazníky to znamená úlevu, vždyť dorozumívání se v cizím jazyce je často komplikované. Servis však poskytujeme i u všech dalších typů škod, které jsou zahrnuty v cestovním pojištění," vysvětluje podstatu pomoci Jaroslav Holý.

Vše dokumentujte

Vzniklou škodu je třeba co nejpřesněji zdokumentovat. U lékařského ošetření si vyžádejte zprávu o ošetření a účty za léky. V případě odpovědnosti za způsobenou škodu si zajistěte svědky a fotografie, případně i kopii policejního protokolu.

Současná legislativa umožňuje nahlásit pojišťovně škodu vzniklou v zahraničí až několik let zpětně. Pokud nebudete kontaktovat asistenční službu již na místě, doporučujeme nečekat a událost vyřídit s pojišťovnou ihned po návratu. Při prodlevě se totiž styk se zdravotnickým zařízením či poškozenou stranou obvykle komplikuje. Pozdější podání může mít negativní dopad a u některých událostí bývá nekontaktování asistenční služby dokonce důvodem k odmítnutí plnění.

Budete-li mít přehled o tom, na co všechno se vaše pojistka vztahuje, vzniklé situaci se mnohem lépe přizpůsobíte. Zároveň se vyhnete nepříjemnostem a případným sporům. Kdykoliv si s něčím nebudete jisti, obraťte se na asistenční službu.