Gymnázium Hejčín v Olomouci je od konce minulého roku pro stávající i budoucí studenty zase o něco atraktivnější. Díky dotaci z evropských fondů se interiér stařičké budovy proměnil v jednu z nejmodernějších škol na Olomoucku. Obměny se dočkaly například učebny zeměpisu, matematiky, biologie nebo cizích jazyků, ale také laboratoře či kabinety.

„Peníze jsme využili rovněž pro vybudování výtahů. Naše škola se tak stala zcela bezbariérovou,“ pochlubil se ředitel hejčínského gymnázia Karel Goš. Studovat zde nyní mohou lidé s omezenou schopností chůze i vozíčkáři, což předtím možné nebylo.

TEORII DOPLŇUJE PRAXE 

Opravy za 38 milionů korun započaly v polovině června 2018. Největší část práce dělníci stihli v průběhu letních prázdnin, zbytek dodělali během podzimu. Rekonstrukci se sice po několik týdnů museli přizpůsobit studenti i vyučující, ale nikomu to nevadilo. Každý se totiž těšil na to, až bude moct plně využívat zmodernizované prostředí. Zejména milovníci chemických a fyzikálních pokusů si teď přijdou na své. „Studenti si mohou teoretické poznatky vyzkoušet v praxi, což je vždycky obrovská výhoda a pro zapamatování probírané látky ta nejlepší možnost,“ řekl Goš.

Evropské projekty v oblasti školství - InfografikaZdroj: Deník

Podle něj moderní vybavení učeben pomáhá absolventům gymnázia, kteří se rozhodnou pokračovat ve studiu na vysoké škole, třeba i v zahraničí, a mnohonásobně zvyšuje šance pro jejich uplatnění na trhu práce. Nové třídy a laboratoře jsou nejvytíženějšími místnostmi na škole. Interaktivní tabule, multifunkční tiskárny, mikroskopy, počítače, lavice se zásuvkami, skříně plné učebnic a školních pomůcek, ale i projektor, reproduktory pro lepší zvuk nebo lednice v každé sborovně. To je jen část novinek, na které lze od konce loňského roku narazit uvnitř školy.

Projekt „Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se ovšem netýkal jenom interiéru jednotlivých budov gymnázia. Změny se udály v celém areálu, včetně venkovních prostor. Přístup k budovám zpříjemnila nová dlažba, úpravami prošel sad i přilehlý park. „Hodně jsme toužili po rekonstrukci vnějšího okolí budovy C na Dolní hejčínské, ale chyběly nám na to peníze. Dotace jsme využili kupříkladu na výsadbu nových dřevin a další zeleně. Díky parkové úpravě může výuka probíhat i ve venkovním areálu školy,“ vysvětlil Karel Goš.

Podívejte se Mapu projektů EU.

A zatímco během teplých dní bude sluníčko lákat studenty ven, v chladnějším období jim pobyt uvnitř budovy zpříjemní kvalitní wifi síť. Ta se bude hodit určitě při výuce všech předmětů, zejména informačních technologií, či na jednotlivých kroužcích. Proměna školy v atraktivní a moderní vzdělávací instituci trvala necelých šest měsíců. Přestože nákladné práce ovlivnily i první čtvrtletí nového školního roku, výsledek stojí za to. „Všem, kteří se na tom podíleli, bych rád vyslovil veliké uznání a obdiv,“ doplnil ředitel Gymnázia Hejčín. Kromě dotace z evropských fondů na rekonstrukci přispěl také Olomoucký kraj.

Zdroj: Redakce

KROK KUPŘEDU 

Modernizace školy ale tímto neskončila, pokračovat bude i letos. Novou tvář brzy dostane sportovní areál, pro studenty vznikne školní klub, z momentálně nevyhovujících učeben informatiky se v průběhu letních prázdnin stanou kvalitní výukové prostory. V plánu je rovněž vybudování odborné učebny dějepisu. Prestižní olomoucké gymnázium se už roky těší veliké oblibě a řadí se mezi jedny z nejlepších škol tohoto typu v České republice. Jeho vedení věří, že každá podobná úprava je krokem kupředu.

„Troufnu si tvrdit, že málokterá škola může žákům všech oborů nabídnout volitelné předměty v předmaturitním i maturitním ročníku z matematiky, chemie, biologie, fyziky, dějepisu a zeměpisu jak v českém, tak v anglickém jazyce. Našim absolventům se tak otevírá cesta i ke studiu v zahraničí,“ poukázal ředitel Goš na vysokou úroveň Gymnázia Hejčín v Olomouci včetně jeho anglické sekce.

Projekt v číslech - Olomouc - InfografikaZdroj: Deník

Modernizace umožnila změnit styl výuky, přibyly experimenty, říká Karel Goš

Projekt stál investora, zhotovitele i nás dost úsilí, výsledek ale stojí za to, říká ředitel olomouckého Gymnázia Hejčín Karel Goš.

Gymnázium Olomouc - Hejčín díky dotaci zmodernizovalo odborné učebny, laboratoře a kabinety a zajistilo bezbariérový přístupZdroj: Gymnázium Olomouc - HejčínJak dlouho jste toužili po rekonstrukci?
Vedení školy o to usiluje dlouhodobě. Nejen o modernizaci výukových prostor, nicméně dotace z evropských fondů přinesly zásadní posun ve zkvalitnění celého areálu. Projekt byl připravován do všech detailů. Projektovou dokumentaci jsme diskutovali s pedagogickým sborem, aby se našlo to nejoptimálnější řešení.

Co všechno se tu změnilo, zlepšilo?
Nejdůležitější změnou jsou nově vybudované výtahy. Všechny budovy se staly bezbariérovými, čímž se gymnázium otevírá i pro zájemce, kteří by se dříve našimi studenty stát nemohli. Zásadně se zmodernizovala i wifi síť, která umožňuje vyšší podíl IT složky ve výuce všech předmětů. Byly vytvořeny nové odborné učebny matematiky a zeměpisu.

Zastaralé laboratoře biologie, chemie a fyziky se změnily v moderní. Projekt také pomohl provést komplexní rekonstrukci vnějšího okolí budovy C, kde se uskutečnily sadové úpravy. Například jsme vysadili nové dřeviny. I park se změnil, aby výuka mohla probíhat venku a studenti netrávili veškerý čas jen uvnitř, obzvlášť teď na jaře to bude užitečné.

Celý projekt stál hodně úsilí investora, zhotovitele i nás, protože zasahoval do školního roku, ale rozhodně nás to nemrzí. Výsledek stojí za to!

Mluvil jste o hodinách venku. Přizpůsobili jste tedy těm změnám styl výuky?
Určitě. Ve škole byly vytvořeny optimální podmínky jak rekonstrukcí jednotlivých prostor, tak pořízením moderních učebních pomůcek.

Učebny i laboratoře jsou nejvytíženějšími místnostmi ve škole, snažíme se je využívat co nejvíce. Jednak je možné vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi, jednak to studenty baví, což je důležité. Experimenty nebyly dříve technicky možné.

Během výuky v ostatních třídách jsme upustili od používání klasických kříd, nahradili jsme je IT prvky. Zápisy z tabule si lze ukládat a používat v dalších hodinách, popřípadě si je posílat e-mailem.

Takže ohlasy ze strany studentů i zaměstnanců jsou pozitivní?
Jak už jsem řekl, na začátku školního roku jsme se té přestavbě museli přizpůsobit, což nebylo vždy snadné. Ale jsem přesvědčen, že i přes drobné těžkosti všichni vnímají tyto změny pozitivně.

Myslíte si, že k vám modernější zázemí přiláká více zájemců o studium?
Moderní doba a dnešní člověk vyžadují vysokou kvalitu ve všech oblastech života. Nejinak tomu je ve vzdělávání. A právě Hejčín tyto požadavky splňuje. Spojení kvality pedagogických pracovníků s vynikajícími podmínkami pro studium i volný čas bude bezesporu důležitým motivačním faktorem pro mnohé žáky základních škol nejen z Olomouce, aby vyměnili svoji současnou školu za hejčínské gymnázium.

Plánujete v areálu školy ještě nějaké změny?
Ano, modernizace bude pokračovat i letos. V létě nás čeká rekonstrukce sportovního areálu. Nebezpečné asfaltové kurty pro tenis chceme přebudovat na moderní tenisové dvorce. Škola má téměř 1000 žáků, ti se ale kromě tříd a pár laviček na chodbách nemají kde potkávat. Proto připravujeme založení školního klubu, kde najdou důstojné prostředí pro rozvíjení svých zájmů, ke schůzím Studentské rady nebo prostě jen tak k odpočinku. A také se zaměříme na další třídy, protože to je klíčová oblast školy. V létě změníme nevyhovující učebny informatiky, zmodernizovat chceme i prostory na dějepis.

100 000 projektů pro lepší ČeskoZdroj: Deník