Nejspíše usedne za volant 15. října v reflexní vestě. Reaguje tak na text memoranda s názvem Jablonecká výzva. „Je to nejlevnější řešení. Reflexní vesta bude vztyčeným ukazováčkem všem, které bude náš protest zajímat," poznamenal Jiří Kuchynka, předseda jablonecké Základní organizace Odborového svazu dopravy (ZO OSD), řidič autobusu společnosti BusLine.

ZO OSD v Jablonci při společnosti BusLine vydala dokument Jablonecká výzva. Ten má do akce povolat řidiče autobusů doslova z celé republiky. Cílem projektu je podle odborářů napravit negativní dopady veřejných soutěží na zaměstnance dopravních společností.

Veřejné zakázky jsou soutěženy podle zákona o veřejných zakázkách, kdy hlavním kritériem je cena, a to cena nejnižší. Vzhledem k tomu, že všichni účastníci soutěží mají v podstatě stejnou režii, tzn. náklady na naftu, náhradní díly, autobusy atd., je tedy jejich jedinou možností, jak ušetřit, snížit náklady na výplaty a benefity zaměstnanců.

„Chceme nastartovat jednání o minimální mzdě řidičů autobusů, protože pokud ta bude jasně dána, promítne se i do finančních modelů cenových nabídek jednotlivých dopravních firem, ve kterých by měla být pro všechny stejná," poznamenal Kuchynka.

„S textem memoranda Jablonecká výzva jsme obeznámeni a k obsahu nemáme výhrady. Jsme přesvědčeni, že nyní by mělo dojít k jednání zástupců jednotlivých odborových organizací v rámci tripartity," reagoval Radek Chobot, výkonný ředitel společnosti BusLine.

Netlačte na cenu

Jablonecká výzva má čtyři body. Odboráři chtějí donutit veřejné zadavatele, aby při zadávání veřejných soutěží 
třeba až na deset let bylo jasně zakotveno v zadání, že mzda řidiče je jedna z hlavních a jasných položek. Dále chtějí revizi veřejných zakázek, tzv. na cenu, kde jediným kritériem byla nejnižší cena. V budoucnu by měl existovat dialog na úrovni Odborového svazu, krajských úřadů a vedení firem tak, aby se u chystaných soutěží včas znal klíč, jakým způsobem bude mzda řidičů určována.

A konečně chtějí mzdy, jež by byly rozumné, a to vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce. „Nechceme, aby byl náš projekt brán jako poškozování společností a veřejné dopravy jako takové. Naopak chceme docílit jejího zkvalitnění a zamezit účasti v soutěžích firmám, které nabízí dumpingové ceny. Díky používané legislativě dopravní společnosti chudnou a nemohou zaplatit své lidi," doplnil Jiří Kuchynka.

Situaci řidičů vnímá i kraj. „Jejich situaci vnímáme a snažíme se ji řešit v rámci porad s dopravními společnostmi. Lze souhlasit s tím, že nedostatek zkušených kvalitních řidičů má významný podíl na bezpečnost silničního provozu a zejména cestujících," říká radní Vladimír Mastník.