„Jsme nadšeni, že naše společnost obhájila takto prestižní ocenění předávané vládou České republiky. Pochopitelně ale takový výsledek není zadarmo,“ uvedl Dong Hwan Yang, generální ředitel Hyundai Motor Manufacturing Czech. „Nejvyšší cena Excelence, které si nesmírně vážíme, je potvrzením naší kvalitní a vytrvalé práce,“ dodal.

Na poli výrobních procesů je jedním z hlavních indikátorů kvality výroby parametr First Time Through (FTT), který ukazuje procentuální počet vyrobených aut, nepotřebujících žádnou dodatečnou korekci nebo opravu. „Za posledních pět let se díky větší míře kontroly kvality přímo u dodavatelů dílů, efektivnějšímu řízení lidských zdrojů a zlepšení procesů podařilo zvýšit ukazatel FTT na hodnotu 97,5 a míříme ještě výše,“ dodal Iksoo Shin, vedoucí divize kvality.

Zvyšování kvality výroby je také dáno značnými investicemi do rozvoje výrobních technologií a procesů. Jen v roce 2016 vynaložila HMMC v této oblasti více než 28 milionů korun. Výsledkem všech aktivit společnosti je kontinuální zvyšování počtu expedovaných vozidel.

Systém Rear Occupant Alert (Upozornění na osoby vzadu).
Hyundai představil asistent, který vás upozorní na zapomenuté dítě v autě

Jednou z hlavních složek úspěchu je také profesní rozvoj zaměstnanců automobilky, kteří mají široké možnosti interního vzdělávání. HMMC pravidelně vysílá své zaměstnance na vzdělávací kurzy do Koreje, v minulém roce takto mohlo vycestovat 268 zaměstnanců, tedy téměř 10 procent. Klíčovou prioritou je pro HMMC naplňování konceptu udržitelného rozvoje a šetrného přístupu ke zdrojům energie. Neméně důležitou je pak podpora ochrany životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Od roku 2014 automobilka podpořila 52 projektů na ochranu ovzduší a životního prostředí částkou téměř pět milionů korun.

Národní cena kvality je každoročně předávána Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě vládní strategie Národní politiky kvality. Program je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a jakosti všech činností organizace. Národní ceny kvality České republiky vychází z evropského modelu EFQM, který je rozšířen v mnoha zemích Evropy. V rámci těchto cen se vyhlašuje několik kategorií v podnikatelském i veřejném sektoru. Nejvyšším kategorií je kategorie Excelence. Vítěz toto ocenění získává na další tři roky.

Ilustrační foto.
Agrofert neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy. A pobírá na ně dotace