Ode dneška začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí pro chovatele bahnic a koz a zároveň pro producenty škrobových brambor.

O podporu na produkci brambor určených pro výrobu škrobu mělo zájem 307 žadatelů, pro něž je určeno téměř 82 milionů korun. Škrobové brambory jsou zařazeny mezi takzvané citlivé komodity. 

Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Nedočkavým žadatelům proto SZIF doporučuje, aby se vzdali svého práva na odvolání. A aby to měli snazší, dokonce jim k tomu na svých webových stránkách připravil formulář.