Optimistická je i makroekonomická prognóza. Přestože rok 2013 byl pro českou ekonomiku spíše negativní, nejnovější analýza počítá pro letošek s růstem HDP o 1,9 procenta. Ve srovnání s okolními zeměmi loni Česká republika zaostávala.

„Utlumení vládních investic se ukázalo jako nepříliš vhodné pro ekonomický vývoj státu," komentoval vývoj národního hospodářství Luděk Niedermayer, předseda vědeckého grémia České bankovní asociace.

K vlivu politiky České národní banky na letošní prognózu dodává, že záležet bude na celé řadě okolností. Oslabení kurzu koruny ovšem bezesporu posílí vývoz, který by měl být letos hlavním faktorem růstu.

Autoři prognózy očekávají, že rok 2014 se ponese ve znamení slabé koruny, a zároveň předpokládají, že změnu stávající kurzové politiky centrální banky lze očekávat až v příštím roce.

Mírný vzestup

V letošním roce očekávají růst všech složek hrubého domácího produktu. Mírné oživení spotřeby bude podpořeno i růstem reálných příjmů navzdory inflaci.

Její vývoj bude zároveň podstatný pro další rozhodování České národní banky v otázce měnové politiky. „Letos by inflace měla dosáhnout hodnoty 1,2 procenta," říká k očekávanému vývoji Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank.

Po loňském hlubokém poklesu investic autoři předpokládají jejich oživování. Investice a spotřeba budou mít zároveň vliv na zlepšení situace na pracovním trhu.

Ekonomika eurozóny by měla po loňském poklesu o půl procenta letos růst o jedno procento a v příštím roce o 1,5 procenta. Vývoj v jednotlivých zemích však bude stále poměrně rozdílný, přičemž sousední země České republiky zřejmě porostou oproti průměru eurozóny rychleji, což platí o Německu, Slovensku i Polsku.

Společně s vývojem měnové politiky centrální banky to bude mít vliv i na vývoj české ekonomiky, jejíž růst by v roce 2015 mohl dosáhnout 2,5 procenta.

A s jakým rizikem počítají autoři prognózy?

Riziko směrem nahoru prý existuje v případě inflace zejména v roce 2015. Nelze totiž vyloučit, že vliv oslabeného kurzu koruny na maloobchodní ceny bude rychlejší a vyšší než očekávaný.

Autoři pracují s letošním kurzem koruny vůči euru na úrovni 27,10 a s průměrnou cenou ropy 105 dolarů za barel.

Pro domácnosti je pozitivní, že zlepšení jejich situace by se mělo odrazit i na růstu bankovních vkladů o 4,2 procenta.

Volební výsledek a formování nové vlády prognózu neovlivnily, i když na stavu ekonomiky by se zcela jistě projevilo případné podstatné uvolnění rozpočtové politiky.