Na běžném účtu má své peníze v současnosti uloženo sedm z deseti lidí, doma si spoří každý druhý Čech. Podle průzkumu jde především o starší lidi nad 60 let a domácnosti s nižšími příjmy.

Oblíbeným zůstává také stavební spoření, uzavřené ho má polovina Čechů. Do stavebního spoření ukládají peníze častěji lidé v produktivním věku (30 až 44 let) a osoby s vyšším vzděláním.

"V popředí zájmu se již několik let drží investice do nerizikových finančních produktů se státní podporou - stavebního spoření, penzijního připojištění a životního pojištění. Investice s možností vyššího výnosu, ale i vyšší mírou rizika, jako jsou cenné papíry, podílové či zajištěné fondy, si své místo mezi lidmi stále hledají," komentoval výsledky Martin Melichar z Factum Invenio.

Smlouvu o penzijním připojištění či životním pojištění má uzavřenu více než třetina Čechů. Šestici nejčastěji využívávaných forem ukládání volných finančních prostředků uzavírá vkladní knížka.

Nejčastěji se lidé rozhodují o investování volných peněz sami, případně s partnerem. Tento způsob rozhodování zmínily dvě třetiny dotázaných. Více než polovina lidí se přitom domnívá, že v současné době investuje své finanční prostředky efektivně. S tím také souvisí fakt, že pro 70 procent lidí není jednoduché se orientovat v nabídce investičních možností dostupných na trhu. Horší orientaci v nabídce investic uváděly především ženy, špatně se orientují i lidé starší 60 let a lidé se základním vzděláním.

Pravidelný výzkum o investičním chování obyvatel ČR provádí Factum Invenio od roku 1995. Letošního výzkumu na přelomu března a dubna se zúčastnil reprezentativní vzorek 1001 lidí starších 15 let.

Využívané způsoby ukládání volných finančních prostředků obyvatel ČR (v procentech)

běžný účet 69

spoření doma 52

stavební spoření 49

penzijní připojištění 36

životní pojištění 34

vkladní knížka 22