„Právě jsme těsně přes zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dokončuje se poslední stavební řízení na vlastní plavební komoru,“ sdělil mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský. Od slovenské strany už ŘVC povolení má, stejně tak i pro úpravu mostů přes kanál. Celkové předpokládané náklady jsou 234 milionů korun. „Stavba by měla být zprovozněna v roce 2023,“ dodal Bukovský.

Výstavba úseku D1 u Přerova
Děti Země chtějí zabránit dostavbě D1. Případ tlačí k Soudnímu dvoru EU

Úprava koryta Radějovky bude spočívat v jeho prohloubení na jednotnou hloubku 1,5 metru. Koryto bude dále upraveno na lichoběžníkový tvar s šířkou ve dně 6 metrů. Rozšíření bude provedeno symetricky podél stávající osy toku, která tvoří státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou.

V místě zaústění Radějovky do Moravy bude koryto rozšířeno ze 6 na 16 metrů, aby byl zajištěn plynulý a bezpečný nájezd lodí z řeky do kanálu. Stát si od napojení Hodonína na kanál slibuje zvýšení turistického potenciálu celé oblasti.

Patová situace

Baťovým kanálem se zjednodušeně nazývá vodní cesta z přístavu Skalica do Otrokovic (jez Bělov). Cesta měří necelých 54 kilometrů, její delší část vede po řece Moravě, 25 kilometrů připadá na uměle vybudovaný kanál. Kromě prodloužení jižním směrem se chystá i prodloužení na sever do Kroměříže.

Vizualizace tunelu z Prahy do Berouna z roku 2007.
Trať kolem Berounky čeká modernizace, vlaky pojedou rychleji a častěji

ŘVC chce umožnit lodím plavbu i nad jez Bělov. Dostalo se ale do patové situace s dokumentací EIA, takže celý proces posuzování vlivu stavby nového zdymadla na okolí začíná znovu. Podrobnosti přinese deník Zdopravy.cz v příštích dnech.