Len nebo konopí zmizely z polí úplně. Nejen u sedláků vyvolává tento stav na tváři smutek.

Změnu ovšem chystá ministerstvo zemědělství. Jeho šéf Petr Bendl (ODS) v pondělí představil koncepci, jejíž pomocí chce tento trend zvrátit. „Protože v současnosti vrcholí jednání o Společné zemědělské politice EU od roku 2014, je vhodná doba najít shodu na národních prioritách. Příští prostor pro zásadnější změnu se otevře zase až zhruba za sedm let," uvedl Petr Bendl.

Sedláci: Konečně

Změna by to měla být pro zemědělce opravdu zásadní. Ministerstvo se totiž chystá nasměrovat evropské dotace do živočišné výroby a na podporu pěstování ovoce a zeleniny. Stejně tak by podpořilo nákup zemědělské půdy, aby ji sedláci lépe využívali, svoje místo mají v dlouhodobé strategii mladí farmáři. V soběstačnosti by se pak Česká republika měla dostat u jednotlivých komodit aspoň mezi 70 a 90 procent.
„Jsme rádi, že ministerstvo zemědělství s takovým záměrem přišlo. Voláme po tom už deset let," řekl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Nejen sedláci, ale i výrobci potravin snahu ministerstva vítají. „Oceňujeme, že ministerstvo zemědělství zpracovalo dokument tohoto typu, který má za cíl zajištění rozvoje zemědělské produkce, kdy hlavní vstupy budou trvale omezovány," uvedla mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová.

Materiál však není definitivní a lze očekávat, že se kolem něho povedou více méně ostré diskuse. „Vnímám tady velkou lobby, které se to nemusí líbit, zejména tu, jež se soustřeďuje na rostlinnou výrobu," naznačil předseda Společnosti mladých agrárníků Petr Mareš. Právě pěstitelé dobře obchodovatelného obilí nebo řepky by už neměli být dotováni takovým způsobem jako dosud.

Nereálné představy

Martin Pýcha si navíc myslí, že některé představy ministerstva zemědělství jsou jen málo reálné. Sice považuje záměr výrazně zvýšit podíl vlastníků půdy, ale taková změna by si vyžádala obrovské investice. „Spousta zemědělské půdy je v současné době v pronájmu, takže je to dobrá věc. Ale během příštích sedmi let by zemědělci museli proinvestovat 80 miliard korun bez ohledu na vývoj cen. Další peníze si souběžně vyžádají investice do strojů, technologií nebo na mzdy. To nevystihuje realitu," vysvětlil.

Potravinářská komora navíc dokumentu například vytýká, že neobsahuje návrh dostatečné a kvalitní propagace zemědělského a potravinářského sektoru. Chybí jí i nutná podpora exportu potravin s vyšší přidanou hodnotou.

Nevládní organizace mají svoje připomínky ke strategickému materiálu přednést do 15. února. Dokument chce Petr Bendl dokončit do půl roku a pak jej předložit vládě ke schválení.

Prezident Agrární komory Jan Veleba: Ministerstvo popsalo skutečný stav. Trvalo to patnáct let

close Prezident Agrární komory Jan Veleba. zoom_in Je to klíčový materiál českého zemědělství 
v letošním roce, tvrdí prezident Agrární komory Jan Veleba o dokumentu, který v pondělí představil ministr zemědělství Petr Bendl. Byl s ním spokojený, i když říká, že přichází pět minut po dvanácté.

Farmáři řadu let volají po dlouhodobé strategii českého zemědělství. Lze tak označit materiál, který včera představil ministr Petr Bendl?

Koncepce je velmi dobrá a po dlouhé době pro mě představuje příjemné překvapení. Je v něm podpořena živočišná výroba, pracovní místa, speciální plodiny, péče o půdu, mladá generace 
a další. Takže materiál je velmi ucelený, koncepční a je tam pojmenovaný pravý stav českého zemědělství. Toho se dožívám od ministerstva zemědělství poprvé minimálně po 15 letech.

Je v této strategii něco, s čím se zrovna neztotožňujete?

Zatím tento dokument nemám nějak detailněji prostudovaný, ale myslím si, že by 
v něm mohl být více kladen důraz na vědu a výzkum a větší propojení zemědělské prvovýroby se zemědělskými ústavy. Jestli nějaké investice mají vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, tak jsou to investice do vědy a výzkumu.

Ministr Bendl prohlásil, že je připraven na bouřlivou diskusi…

Možná s tím budou mít problém zemědělci, kteří úplně opustili živočišnou výrobu a dělají jenom vysoce tržní plodiny, jako jsou obilí a řepka. Materiál s podporou těchto segmentů nepočítá. Ti však zvláštní podporu nepotřebují, protože tržní ceny jsou stabilní a velmi dobré. Koncepce směřuje k podpoře obnovení výroby českého zemědělství. Považuji ho za naději pro české zemědělství.

Koncepce považuje za dva hlavní cíle potravinovou soběstačnost a konkurenceschopnost na evropském a světovém trhu. Domníváte se, že se to podaří naplnit?

Zašlo to příliš daleko a naplnit to bude velmi obtížné. 
V tuto chvíli ale není tak důležité, jestli se z toho naplní devadesát, nebo sedmdesát procent. Důležité je, aby se proces vůbec nastartoval a za rok jsme se nedočkali toho, že Český statistický úřad oznámí, že opět klesly stavy hospodářských zvířat, že je znovu větší záporné agrární saldo zahraničního obchodu. (via)

close Jak jsou čeští zemědělci soběstační? zoom_in