V oblasti Osoblažského výběžku na severovýchodě Bruntálska si bobři své hráze budují a zdokonalují již tři roky. A ačkoli se tu varování meteorologů před povodněmi z přívalových dešťů nevyplnilo, průtok v říčce se Lužné výrazně zvýšil a bobří kaskáda se naplnila na maximum.

Nápor vody prověřil, že bobří hráze jsou kvalitně postavené, pevné a odolné. Navíc jsou promyšlené, protože pro případy zvýšeného průtoku mají u břehu boční bezpečnostní přeliv, který převádí velkou vodu okolo hlavní hráze do míst, kde se může rozlít do šířky.

Lepší než rybník

Pod hrázemi teče řeka Lužná několik kilometrů nepřístupným terénem bez zástavby, takže ani případné protržení přírodních nádrží nikoho neohrozí. Soukromý zemědělec Miroslav Blahušek v televizním cyklu Náš venkov v sobotu 25. května představil divákům bobří hráze jako pozitivní příklad, jak levně a ekologicky zadržovat vodu v krajině.

„Tam, kde od padesátých let byl zregulovaný napřímený potok, bobři vybudovali šest hrází. Tím nám zvedli hladinu spodní vody o 2,5 metru,“ pochválil Blahušek bobry, jak pomáhají revitalizovat řeky a zadržovat vodu v krajině.

„My jsme původně chtěli obnovit rybník, který tu fungoval už ve středověku. Trvalo to tři roky a stálo to spoustu peněz, než jsme rybník dotáhli až ke stavebnímu povolení. Pak nám projekt smetli ze stolu tím, že ho nepodpoří dotacemi. Bobři zvládli zadržet vodu zadarmo, bez dotací i bez stavebního povolení.

Ukázalo se, že bobr rozumí krajině a vodě daleko líp než naši úředníci,“ popsal Blahušek televizním divákům spolupráci sedláků s přírodními staviteli.

Bobr evropský
Hlodavec s hustou srstí a plochým ocasem dorůstá délky až jeden metr a může vážit až 30 kilogramů. Živí se bylinami, větvemi a lýkem a staví si soustavy hrází a kanálů. Svou činností často narušuje rybniční hráze a ucpává říční koryta. Je chráněný českou, evropskou i mezinárodní legislativou. Pokud však napáchá škody na soukromém pozemku, má majitel možnost žádat stát o odškodné.