Přikláním se spíše k činům milionů lidí než k postojům jedinců. Tak by se snad dalo charakterizovat profesionální motto profesora Graemea Rankineho, který v současnosti vede studijní kurzy v čelákovické škole CMC.

Ta v rámci kurzů MBA (viz slovníček pojmů) školí manažery z celého světa.

Sám je ovšem doma v americké Arizoně, kde přednáší na slavné Škole globálního managementu Thunderbird (Thunderbird School of Global Management).

Mají manažeři stále zájem o profesní manažerské studium, nebo se i tady projevila krize?

Ne, zájem je stále velký, ale mění se formy studia. Prozatím převládá řádné denní studium. Myslím si však, že v budoucnu poroste podíl elektronické formy studia, například konferenční, neboť studenti chtějí být v práci. V krizi se lidé bojí, že kdyby odešli do školy, místo by ztratili.

Dalším výrazným aspektem studia u nás je pružnost. Nabízíme kurzy na různých místech světa, v Peru i České republice, v Číně i USA. Posluchači si všude vyslechnou stejné přednášky jako v mateřské škole ve Phoenixu. A potvrzuje se, že prestižní školy nemají o studenty nouzi. Kdo se chce prosadit, hledá kvalitu a akreditovanou školu s potřebnými certifikacemi.

Jaký je podle vás největší přínos manažerského studia?

Naučíte se jednat na globální úrovni. To se týká i obchodu, vždyť dnes se jeho větší část realizuje globálně. Naše škola je zaměřena na poznávání různých kultur a na komunikaci lidí náležejících k nim. Nejste-li schopni mluvit s lidmi v místě, ve kterém chcete obchodovat, cíl nedosáhnete. Současný trend ukazuje, že kulturní rozdíly mezi národy se zmenšují, ale místní specifika zůstávají.

Tomuto jevu se říká „glokalizace". U nás proto cíleně přizpůsobujeme i výchovu manažerů. Po absolvování programu MBA si absolvent přinese domů velké množství znalostí a kontaktů, protože studium trvá asi 18 měsíců, a to mezi kolegy z celého světa.

Vidíte rozdíly mezi českými a jinými studenty?

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že Češi se dobře orientují při řešení skupinových úkolů. Na rozdíl od toho se například Američané snaží prosadit sami sebe, silně jim záleží na vlastní osobnosti.

Jsem Australan a vidím, že Češi jsou přímočaří jako my. Myslím, že kdyby se českému manažerovi něco nelíbilo, vyšlo by to hned najevo a své stanovisko by neskrýval. Ovšem jsou zde další velké oblasti světa, kde platí specifické podmínky jednání. Například v muslimském světě se život často řídí právem šaría, které zasahuje do politiky, ekonomiky i sociálních věcí. Dobrý manažer musí tyto rozdíly znát.

Evropská pobočka vaší školy sídlí v Ženevě a v České republice úzce spolupracuje se školou CMC v Čelákovicích. Jak hodnotíte tuto spolupráci?

Mohu vyslovit jen slova chvály. Naše spolupráce je dlouhodobá a má různé podoby. Letos v Čelákovicích organizujeme jarní i letní kurzy, kterých se účastní studenti z celého světa. Máme velkou snahu trvale zvyšovat kvalitu studia, proto si zveme špičkové lektory z celého světa. Využíváme však i místní odborníky. Navštěvujeme také různé české průmyslové provozy, kde diskutujeme s řídícími pracovníky. Viděli jsme letecké i automobilové firmy, zbrojařské závody i telekomunikační společnosti.

Mnohé tyto firmy jsou nadnárodní a pracují v nich i naši absolventi.

Jakou roli bude podle vás hrát Evropská unie v globální ekonomice v dalších letech?

Evropská unie je ohromný region s 300 miliony obyvatel, jehož hybnou silou je Německo. Pak je tu přírodní bohatství a východní Evropa má v tomto směru dobrou pozici.

Nyní se jedná o celistvosti unie v oblasti fiskální politiky. Je otázka, zda tato snaha bude úspěšná.

Evropa je totiž velmi rozmanitá a mezi jednotlivými státy jsou značné rozdíly. Na jedné straně Řecko, které si půjčovalo, na druhé straně Německo, které na něj muselo pracovat. Jedna země financuje druhou, což je dlouhodobě neudržitelné.

Rozvoj některých států je však velice bouřlivý nezávisle na krizi. Kam spějí tyto státy?

Myslím si, že Indie a Čína dosáhnou dalšího pokroku, už jen proto, že každá z těchto zemí má více než miliardu obyvatel, což je obrovský trh.

Brazílie také má 200 milionů obyvatel a velké zásoby nerostných surovin. Japonsko ustoupí do pozadí, neboť jeho obyvatelstvo stárne. A pokud Spojené státy americké neozdraví státní rozpočet, budou rovněž oslabené.

V Africe mají některé oblasti slibné perspektivy, ale tam existuje ještě stále mnoho korupce. Například Nigérie disponuje velkým přírodním bohatstvím, ale dováží jídlo!

Takže poptávka po vzdělaných odbornících se bude neustále zvyšovat?

Priority nejsou v každé zemi stejné, ovšem v zásadě bude zapotřebí více vzdělaných lidí. Co chybí a co je zapotřebí, je inovace a tvořivost.

Podniky si uvědomují, že pokud chtějí produkovat výrobky budoucnosti, tak potřebují zaměstnance, kteří budou schopni tyto výrobky vymyslet, vyrobit a prodat. Čínské a indické rodiny jsou si vědomy hodnot vzdělání a v tomto směru do svých dětí hodně investují.

Vždy říkám studentům: Nesoupeříte s dvaceti kolegy ve třídě, ale s dalšími 800 tisíců indických studentů, kteří dokonale ovládají angličtinu a jsou ochotni přestěhovat se za prací kamkoliv.

vizitka

- Graeme Rankine (1954) mimořádný profesor pro oblast financí, účetnictví a strategického plánování, výkonný ředitel programů MBA Thunderbird pro Evropu a Asii.

- Působil také na univerzitách v Houstonu, Canberre, Londýně a Washingtonu. Publikuje v předních amerických periodikách, jako The Wall Street Journal, US News, The New York Times a dalších.

slovníček pojmů

- Titul MBA zkratka se uvádí za jménem a v angličtině značí „Master of Business Administration" = magistr v obchodní administrativě. Titul dostávají absolventi vysokoškolského postgraduálního studia.

- Akreditace úřední pověření vykonávat danou činnost.

- Thunderbird School of Global Management škola globálního managementu, založená v roce 1946 v americkém městě Phoenix. Zaměřuje se na přípravu odborníků v oblasti mezinárodního obchodu a řízení. Slovo „thunderbird" pochází z místního indiánského názvu a značí území Hromového (Burácejícího) ptáka. Ten je i ve znaku školy.

- CMC Čelákovice uznávaná česká škola s mezinárodní akreditací k poskytování výukových programů a titulů MBA.

LÝDIE PROCHÁZKOVÁ, JOZEF GÁFRIK