Prohřešku se portál podle ÚOHS dopustil v oblasti rezervací krátkodobého ubytování, přičemž k porušení pravidel mělo docházet v období mezi lety 2009 a 2015. „Na základě těchto zakázaných dohod se smluvní partneři společnosti Booking.com zavazovali k plnění tzv. široké parity ceny a dostupnosti,“ uvádí tisková zpráva ÚOHS.

Dohody zajišťovaly on-line portálu lepší cenu i lepší dostupnost pokojů než ostatním rezervačním kanálům včetně samotných poskytovatelů. Svůj závěr úřad opírá o výsledky vlastního šetření, během něhož oslovil stovky vybraných poskytovatelů ubytovacích zařízení. 

 

Negativní dopad na obchod

Uzavření zmíněných dohod podle zjištění úřadu ovlivnilo hospodářskou soutěž na území České republiky a mohlo mít též potenciální negativní dopad na obchod mezi členskými státy EU v oblasti poskytování služeb on-line rezervací krátkodobého ubytování. 

Při výši sankce však ÚOHS zohlednil také to, že společnost od jednání upustila ještě před zahájením správního řízení.

Booking.com vznikla v roce 1997, sídlí v Nizozemsku. Firma zprostředkovává i ubytování v soukromí a je tak konkurentem společností z oblasti sdílené ekonomiky jako Airbnb.