Kolika podniků v Česku se sankce dotknou a jaké předpokládáte, že vzniknou škody?

Sankce je třeba rozdělit na sankce EU a protisankce Ruska. Domnívám se, že protiopatření Ruska a ztráta důvěry plynoucí ze sankcí budou mít negativní a dlouhodobý dopad na české podnikatele. Hospodářská komora České republiky celou situaci dlouhodobě sleduje a provádí kontinuální šetření mezi exportéry. Podle bleskového šetření z uplynulého týdne se sankce dotknou třetiny českých exportérů a z toho jedné třetiny přímo a dvou třetin nepřímo. Současné odhady hovoří o možných dopadech 
v řádech jednotek miliard. Hospodářská komora ČR však není příznivcem eskalace napětí prostřednictvím katastrofických scénářů, nicméně upozorňujeme na to, že dopady sankčních opatření mohou být dalekosáhlé.

Kdyby Rusko nakonec přistoupilo k zákazu dovozu aut z EU, nakolik by se dotkl českých automobilek? Dokázali by tento výpadek nahradit výrobou přímo v Rusku?

Jsem přesvědčen, že toto opatření Rusové neudělají, protože by se velmi citelně dotklo ruských občanů i podnikatelů. Především osobní 
a nákladní automobily se speciálními nástavbami jsou pro ruskou ekonomiku velmi důležité. Tyto dodávky nelze skokově nahradit nákupem 
z jiných zemí. Myslím, že Rusové takový výpadek nejsou schopni v krátkém časovém horizontu nahradit.

Rusko avizovalo, že dovolí dovážet z Kazachstánu a Běloruska jejich zboží, ale vyrobené ze západních surovin. Budou podnikatelé tuto cestu využívat 
v obchodování s Ruskem?

Ekonomické sankce byly přijaty Evropskou unií a vládou České republiky, jako takové je i Hospodářská komora respektuje. HK ČR se firmám snaží nabídnout alternativní destinace, a to nové 
i stávající, ke kterým ostatně Kazachstán i Bělorusko dlouhodobě patří.

Dopady sankcí má mírnit kurzarbeit. Lze podle zkušeností 
s ním v Německu říct, kolik by reálně zachránil pracovních míst v Česku?

Na rychlém zavedení kurzarbeitu se Hospodářská komora, zástupci zaměstnavatelů, odbory a vláda shodli 
a my toto řešení podporujeme, a to v rámci reakce na mimořádnou situaci. Jsme přesvědčeni, že se bude jednat o pozitivní dopad na zaměstnavatele, kteří tak nebudou nuceni rušit pracovní místa a platit vysoké odstupné. Počet zachráněných pracovních pozic bude možné odhadnout po stanovení přesných podmínek kurzarbeitu. Nutnost jeho aplikace 
v konkrétních podnicích bude záviset i na rychlosti hledání nových trhů.

Vláda by chtěla posílit ekonomickou diplomacii. Znáte konkrétní případy, kdy diplomaté českým podnikům v zahraničí pomohli, případně otevřeli byznysmenům nové trhy?

Aktivní pomoc ze strany českých diplomatů, respektive členů vlády jsme v minulosti zaznamenali mnohokrát 
i v rámci pořádání doprovodných podnikatelských misí pro ústavní činitele. Východní trhy jsou významnou destinací pro český export. Právě při otevírání nových trhů je účast politika v delegaci výhodou, ne-li nutností.

Souhlasíte s prezidentem Milošem Zemanem, že sankce nikdy spory nevyřešily?

Zastávám obdobný názor. 
I tyto unijní sankce jsou snahou o udělání „nějakého" kroku ze strany EU. Evropští podnikatelé jsou v tomto spíše obětí. Sankční opatření v globalizovaném světě jsou bezzubé, kontraproduktivní a v dlouhodobém horizontu škodlivé pro podnikatele ze zemí, které sankce vyhlásily. ⋌