Podle ČSÚ se sklidí 581 tisíc tun brambor a 3 463 tisíc tun cukrovky. „Letošní odhadovaná úroda brambor je třetí nejnižší v historii sledování. Méně brambor se sklidilo jen v letech 2013 a 2015. Ve srovnání s průměrem za posledních pět let je odhad sklizně brambor o sedm procent nižší, hlavně kvůli poklesu výnosů,“ vysvětluje Dagmar Lhotská z ČSÚ.

Pokud jde o úrodu raných brambor, které se sklízejí do konce června, letos byla velmi příznivá. Sklidilo se 26 tisíc tun, tj. o 61 procent víc než loni.

„Suché a horké počasí v průběhu vegetace se ale podepsalo na poklesu výnosů konzumních brambor a brambor na výrobu škrobu s pozdějším termínem sklizně. Jejich úroda je meziročně skoro o pětinu nižší. Podle odhadu se těchto brambor sklidí 497 tisíc tun. Sadbových brambor se pak sklidí 57 tisíc tun, o devět procent méně než loni,“ upřesňuje Jiří Hrbek z ČSÚ.

Bramborářská Vysočina

Nejvíce brambor se sklidí na Vysočině a v krajích Středočeském a Jihočeském. V těchto třech regionech se dohromady sklidí 72 procent z celkové produkce brambor v České republice.

Odhadovaná sklizeň cukrové řepy 3463 tisíc tun je o pětinu nižší než vloni, a to především kvůli 20procentnímu poklesu hektarových výnosů a také kvůli mírnému snížení výměry. Očekávaná úroda cukrovky je o 14 procent nižší v porovnání s pětiletým průměrem sklizní.