Tato praxe však už bude brzy minulostí. Vyplývá to z dohody Evropské unie a Švýcarska, kterou na podzim potvrdil Evropský parlament. Po příslušné schvalovací proceduře v jednotlivých členských státech unie dohoda začne platit od roku 2018 a bude zahrnovat výměnu všech důležitých údajů mezi oběma smluvními stranami.

Hlavním cílem je boj proti daňovým podvodům, což patrně nepotěší ani mnohé české „novozbohatlíky", kteří zde hledali útočiště.

Jakkoli je však toto rozhodnutí zajímavé a důležité, přece jen se týká pouze malé části zákazníků bank. Zato další legislativa schválená evropskými orgány se dotkne všech občanů Evropské unie.

Odtajněné provize

V první řadě se jedná o novou směrnici v oblasti pojišťovnictví, která zjednoduší nákup pojistných služeb a dále zvýší ochranu spotřebitelů. Některá z ustanovení už v České republice platí, ale další budou novinkou.

Tou je například ustanovení, že zprostředkovatelé pojištění, ať už se nazývají jakkoli, agenti anebo makléři, budou ručit za případná pochybení v důsledku profesionální nedbalosti.

Proto jim směrnice uloží povinnost být pojištěn do výše alespoň 1,25 milionu eur (v přepočtu asi 33 milionů korun) pro každou pojistnou událost. Zprostředkovatelům připadne také závazek přijmout nevyhnutelná opatření, která ochrání pojištěné osoby. Jedním ze způsobů může být vytvoření povinné rezervy zprostředkovatelů ve výši čtyř procent ze sumy získaného ročního pojištění, nejméně však 18 750 eur.

Zákazníci by měli být informováni o způsobu, jakým jsou zprostředkova- telé odměňováni za prodej pojistných produktů, stejně jako o celkových nákladech souvisejících s uzavřením smlouvy.

Agenti budou povinni seznámit zákazníka s jakýmkoli konfliktem zájmů, v němž se nachází, i když k přesnějšímu výkladu této povinnosti ještě jen dojde. „Vyznat se ve spletitém systému pojišťoven a zprostředkovatelů je dnes pomalu nemožné. Proto je třeba zájemcům zaručit poskytnutí základních informací o smlouvě bez ohledu na formu zprostředkování. Ani informace o druhu odměny pro prodejce nesmí být tajná," řekl ke směrnici slovenský europoslanec Branislav Škripek.

Další významné novinky ve finanční oblasti předložila koncem minulého měsíce Evropská komise. Týkají se způsobu pojištění bankovních vkladů. Výše pojištění se nemění a zůstává na hranici sta tisíc eur na osobu, ale nová pravidla by se měla vypořádat i se situací, kdyby se do platební neschopnosti dostala velká banka libovolného státu.

Společná ochrana

V České republice se toto pojištění využívalo v posledních letech především na náhradu vkladů ve zkrachovalých kampeličkách, návrh evropské směrnice však míří výše. Podle jeho autorů nedávná krize ukázala, že velký hospodářský či finanční šok může oslabit důvěru lidí v bankovní systém.

Brusel si od reformy slibuje, že tímto způsobem posilní bankovní unii, zlepší ochranu vkladatelů, posilní finanční stabilitu a oslabí vazby mezi bankami a členskými státy.

Proto patrně v roce 2017 vznikne Evropský fond ochrany vkladů, který postupně do roku 2024 přebere na sebe v této oblasti celou odpovědnost. Vytvářet se bude z příspěvků bank, přičemž výše platby bude ovlivněna mírou rizikovosti dané finanční instituce.

Pro země eurozóny bude tento systém závazný, další státy se budou moci připojit, což platí i pro Česko pokud už do rozhodné doby nezavede euro.