Před dvěma lety začala platit pravidla, která pasažérům měla přinést kompenzace za zpožděné či zrušené lety, ale většina států i aerolinií je prý ignoruje. Nyní musí situaci do šesti měsíců napravit, jinak se vystavují sankcím.

Podle komise státy zcela selhaly v informování cestujících o jejich právech a nárocích vůči aerolinkám. Platná pravidla navíc neprosazují dostatečně razantně. "Komise jim nyní dá šest měsíců na to, aby celý systém začal skutečně fungovat a bude je samozřejmě v tomto úsilí i podporovat," uvedla komise. Její zástupci navíc nevyloučili případnou změnu pravidel, kterou budou údajně zvažovat.

České ministerstvo dopravy o žádných problémech v letecké dopravě ani o hrozbě ze strany komise neví. "Počkáme, až nám přijde nějaké oficiální vyjádření, pak to budeme řešit," řekl mluvčí úřadu Karel Hanzelka.

Pravidla pro náhrady pro cestující začala platit v únoru roku 2005. Pro pasažéry znamenala zásadní zvýšení komfortu, až na to, že jsou podle komise málokdy dodržována. U letů, které zrušil dopravce například z technických nebo ekonomických důvodů, má cestující nárok na kompenzace. Ty činí 250 eur (asi 7000 korun) v případě letů do 1500 kilometrů po 600 eur (necelých 17.000 korun) při letech nad 3500 kilometrů. V případě, že aerolinie cestujícím zajistí náhradní spoj, jehož přílet na cílové letiště nebude pozdější než dvě až čtyři hodiny proti plánu, redukovala by se kompenzace na 50 procent.

V případě dlouhých zpoždění mají cestující, a to na pravidelných i charterových linkách, nárok na zajištění občerstvení a případně ubytování. Nejde ale jen o náhrady. Lidé s handicapem, ale také staří či zranění cestující mají nárok na bezplatnou péči již na letišti a po celou dobu letu. Dopravce nemá možnost odmítnout je přepravit. Cestujícím by navíc měly být přístupné informace nejen o tom, kdo je operátorem letu, ale také o tom, kdo vlastní a provozuje letadlo a v jakém je technickém stavu.

Aerolinky již od začátku nad pravidly vyjadřují nespokojenost a považují je za nevyvážené. Celou věc navíc postoupily Evropskému soudnímu dvoru.