Informaci o probíhajícím sporu Deníku potvrdil Jiří Hruboň, ředitel krajské firmy KORID LK, která má veřejnou dopravu v regionu na starosti. „Problém je v rozdílném výkladu metodického pokynu ministerstva dopravy. Společnost BusLine se domnívá, že kompenzace za poskytnuté slevy náleží dopravci, my s tím nesouhlasíme,“ popsal Hruboň. Částky, o které se vede spor, jsou přitom v řádech milionů korun.

Tržby se jim snížily

S krajem mají autobusoví dopravci uzavřené takzvané brutto smlouvy, což znamená, že od něj inkasují rozdíl mezi vybranými tržbami a domluvenou cenou za kilometr. Tržby se ale nyní kvůli slevám snížily, takže dopravci získávají od kraje více peněz. Kraj by měl naopak dostat více peněz právě na ministerských kompenzacích. Podle Hruboně kraji kompenzaci postupují všichni dopravci kromě zmíněného BusLine.

BusLine na objednávku Libereckého kraje zajišťuje dopravu především na Jablonecku, Turnovsku a Semilsku za cenu přibližně 35,5 korun za kilometr. Kraj v tuto chvílí netratí, BusLinu totiž kvůli tomu na oplátku posílá méně peněz. „Celá věc bude předmětem dalšího vyjednávání,“ uvedl Hruboň. „Zavádění nových změn, ať jsou jakkoliv pozitivní k cestujícím, s sebou nesou náročný legislativní proces spojený s implementací těchto změn do běžného provozu.

I tato změna je provázena rozdílnými právními názory na věc,“ uvedla mluvčí BusLinu Nikola Bradíková. Jestli se případ dostane až k soudu, není jasné. „Vedení skupiny BusLine v této věci s Libereckým krajem jedná a bude v jednání pokračovat i nadále,“ odpověděla Bradíková na otázku týkající se možného soudního sporu.

Slevy ve veřejné dopravě ve výši 75 % pro děti, studenty a seniory nad 65 let platí od 1. září. Původně měly platit už od 10. června, vláda jejich start ale o čtvrt roku posunula. Zástupci krajů si totiž stěžovali, že dopravci na rozjezd slev nebudou mít dostatečný časový prostor a nestihnou se zpracovat ani potřebné právní předpisy. I tak někteří kritizovali, že jsou zaváděny ve spěchu.

Povinně slevy platí na autobusových a vlakových spojích v meziměstské dopravě. Podle údajů ministerstva dopravy jen za září, tedy první měsíc fungování slev, dopravci v celé republice zažádali o kompenzování 462,5 milionů korun. Nejvíce, bezmála polovinu z této částky, chtěly kompenzovat České dráhy.