Společnost ČKD Blansko Strojírny je v insolvenčním řízení. Návrh podala lichtenštejnská společnost Caraf Investment Establishment, Schaanwald kvůli pohledávkám za více než osmnáct miliónů korun, které jí firma ČKD jako ručitel údajně stále dluží. Zástupci blanenských strojíren se ovšem brání, pohledávky jsou prý smyšlené a nedoložené.

Dluh za téměř dvě desítky miliónů korun měly vzniknout v roce 2001, kdy společnost Finnet Systems uzavřela smlouvy o půjčkách s tehdejším věřitelem, ostravským podnikatelem Danešem Zátorským. Ručitelem firmy byla společnost ČKD Blansko Strojírny. Za jedenáct let se věřitel podle návrhu na insolvenci zveřejněném na serveru justice.cz třikrát změnil a údajný nárok na peníze nyní patří výše zmíněné lichtejnštejnské společnosti.

„Minulý týden jednadvacátého května, v poslední den desetileté promlčecí lhůty, byl na naši společnost podán návrh na zahájení exekučního řízení, ze kterého jsme se dozvěděli, že pohledávka z ručení byla už dvakrát postoupena, před deseti lety a před rokem. Smlouvy ale neměly ani ověřené podpisy, jen byly uznány za vlastní, a to až loni na podzim," upozornil předseda představenstva skupiny ČKD Blansko Holding Sergey Bezrukov s tím, že je o postoupení pohledávek nikdo nikdy neinformoval a stejně tak do poslední chvíle nevěděli nic ani o návrhu na zahájení insolventního řízení.

Důvody pochybovat

Bezrukov si proto myslí, že je dluh smyšlený, a to i z několika dalších důvodů. „Máme pochybnosti o vzniku závazku, nebyl totiž zanesen v našem účetnictví, ani jej v historii neobjevilo několik auditů. Pátrali jsme i po způsobu, jakým byly půjčky poskytnuty, a dostali jsme k nahlédnutí jen písemné potvrzení o zaplacení osmnácti miliónů v hotovosti.

Navíc kvůli zahlazení stop byl v roce 2005 tehdejší dlužník Finnet Systems vymazán z obchodního rejstříku a z konkurzního spisu jsme se dozvěděli, že společnost ztratila účetnictví, tedy přesněji obvinila finanční úřad ze ztráty účetní agendy. Je také zajímavé, že likvidátor společnosti Finnet Systems neuvedl do návrhu na konkurz existenci zmíněného dluhu, i když sám zastupoval ručitele ČKD Blansko Strojírny při podpisu smlouvy o půjčce," přiblížil Bezrukov.

Vyjádření druhé strany skrz právního zástupce společnosti Caraf Investment Establishment, Schaanwald Petra Svatoše, se do včerejší uzávěrky nepodařilo redakci Blanenského deníku Rovnost získat, protože nereagoval na telefonáty ani emaily.

Případ blanenských strojíren je nicméně už u krajského soudu v Brně. „Jednadvacátého května bylo zahájeno insolventní řízení dlužníka společnosti ČKD Blansko Strojírny," potvrdil asistent soudce Pavel Boukal.

Skupinu ČKD Blansko, která zaměstnává pět set lidí, od roku 2010 vlastní ruská společnost Tjažmaš. Lidé se prý o práci bát ale nemusí. Přestože jsou blanenské strojírny ČKD v insolventním řízení, vedení společnosti ujistilo, že nijak neomezí provoz podniku. „Navíc uvažujeme o podání žádosti na prošetření okolností okolo poskytnutí půjčky a následném jednání vůči naší firmě. Poškozuje to totiž dobré jméno celé skupiny ČKD Blansko Holding, do které strojírny také patří, a tím i ostatní firmy v holdingu," dodal Bezrukov.

Podobný případ na Blanensku nedávno řešila i firma KUDU, která v boskovické nemocnici provozuje hemodialýzu. Návrh na insolventní řízení na ni podali věřitelé, kterým měla firma dlužit dohromady několik miliónů. Vrchní soud v Olomouci ale pohledávky zpochybnil a prohlásil úpadek firmy za neplatný.