Lafarge pod tlakem: Spalování se odkládá

Původně plánované pravidelné spalování od neděle 6. listopadu se odkládá. Na lovosickém zastupitelstvu to řekl generální ředitel Lafarge Ivan Mareš. „Přestože na to máme povolení, nebudeme pálit Geobal 4.”

Cementárna dále deklarovala, že na konci listopadu bude provedena veřejná speciální spalovací zkouška, kterou provede akreditovaná laboratoř. „Tu si vybere kraj,” doplnil Mareš. „Výsledky zveřejníme.”

Pokud bude zkouška úspěšná, Lafarge bude odpad pálit, ale změní způsob spalování. Podle Mareše by se odpad měl spoluspalovat. „Ale pokud by zkouška nevyšla a my neplnili emisní limity, nebudeme tento odpad pálit.”

Ředitel cementárny rovněž deklaroval, že na webu firmy budou denně zvejňovány hodnoty emisí. „Každý si bude moci zkontrolovat a porovnávat naše hodnoty s emisními povoleními,” prohlásil Mareš z Lafarge.

Ředitel Lafarge lobboval na zastupitelstvu. Ale neuspěl

Je mu 59 let a právě v těchto dnech je pod enormním tlakem. Řídí čížkovickou cementárnu Lafarge - firmu, která si naplánovala spalovat jedy z Ostravy. Ivan Mareš poprvé předstoupil před veřejnost a teprve po lovosickém zastupitelstvu přiznal: „Podcenili jsme situaci. Mě nenapadlo, že se z toho bude toto.”

Mareš, ředitel pro ekologii Jan Špaček a manažerka externí komunikace Milena Hucanová přišli prezentovat svůj pohled na kontroverzní ekologickou kauzu. Přítomní zastupitelé a veřejnost shlédla pětiminutový reklamní film firmy Geosan a poté si vyslechla krátké povídání. Vše vypadalo idylicky, až do rozproudění debaty.

„Je to další bordel.” „Dělejte s tím něco!” „Důchodu se tady nikdo nedožije.” „Nevěřím vám, je to holý byznys.” „Nezáleží vám na dětech!”

Vystoupil i lovosický zastupitel Arpad Gebur. „Byl na nás udělán podraz. Nás se nikdo neptal.”

Nakonec zastupitelé schválili usnesení, že rezolutně a zásadně nesouhlasí s dovozem kalů do Ústeckého kraje a jejich následným spalováním v Lafarge Cement.

Mareš se ještě před hlasováním snažil usnesení odvrátit. Bez úspěchu.

Litoměřice se bojí znečištěného ovzduší

Litoměřičtí zastupitelé vyzývají Krajský úřad Ústeckého kraje, aby podnikl veškeré kroky k zastavení navážení a spalování nebezpečných ostravských kalů v čížkovické cementárně Lafarge. Jednomyslně se na tom shodli na svém včerejším jednání, jehož se zúčastnila i skupina pobouřených obyvatel města, kteří v případě pokračování spalování vyjádřili připravenost uspořádat petiční akce, demonstrace, případně i blokádu čížkovického podniku.

„Rozhodně lze říci, že spalováním kalů nedojde ke zlepšení stavu ovzduší v Litoměřicích a okolí. Spíše se dá očekávat jeho zhoršení, což ve svém důsledku negativně ovlivní hodnotu majetků a poznamená v poslední době úspěšně se rozvíjející cestovní ruch v regionu,“ shodli se litoměřičtí zastupitelé ve svém prohlášení.

Navážení a spalování podle zastupitelů nebylo konzultováno s odborem životního prostředí litoměřické radnice ani s vedením radnice. „Daleko zarážející však je, že Krajský úřad tuto záležitost neprojednal s odborem životního prostředí v Lovosicích, do jehož správy území Čížkovicka spadá,” konstatovali.

Zastupitelům také vadí, že nebyly projednány kompenzace využitelné pro eliminaci možných dopadů na životní prostředí. Zastupitelstvo uložilo odboru životního prostředí litoměřické radnice, aby ve spolupráci s odborem životního prostředí v Lovosicích a Českou inspekcí životního prostředí situaci trvale sledoval a využil veškeré zákonné možnosti k zastavení dalšího navážení a spalování kalů.

Kdy bude demonstrace?

Akademický sochař Libor Pisklák podle informací Deníku plánuje protestní akci. Ta by se v Litoměřicích měla uskutečnit v nejbližších dnech. „Máme nyní dva termíny a zjišťujeme, který by byl vhodnější. Také dojednáváme povolení,” řekl.

V přípravě jsou podle něho i petiční archy. „Chceme dát prostor se vyjádřit lidem a petice je vhodný způsob, jak dát cementárně najevo, že chceme mít čistý vzduch,” dodal Pisklák.

Čtěte také: Spalování nebezpečných kalů začne v neděli