Ceny bytů v příštích letech porostou. Investor Libor Váka předpokládá, že do deseti let se jejich cena zvýší na dvojnásobek. „V posledních desetiletích byl pozorován stálý růst cen bytů v České republice, s několika málo výjimkami, například během globální finanční krize v roce 2008. Tento růst byl částečně poháněn rostoucí ekonomikou, urbanizací a rostoucí poptávkou po kvalitním bydlení,“ uvedl Váka, který je jedním z největších soukromých investorů zabývajících se nájemním bydlením. Sám vlastní přes 140 nájemních bytů.

| Video: Youtube

Ten zároveň předpovídá, že s rostoucími cenami nemovitostí poroste i cena nájmů. Může to vést k většímu zájmu o vlastnictví nemovitostí jako investiční příležitost. To se ovšem může projevit v dalším růstu cen nemovitostí.

Názory se různí

Expert na bydlení z Akademie věd Martin Lux ale namítl, že ceny nájmů nelze dopředu odhadnout. „Trh bydlení je cyklický, a i když jsou cykly u nájmů menší než u cen bytů, období růstu střídají období korekce a nikdo dnes nemůže vědět, kdy nás korekce čeká a jak bude hluboká,“ vysvětlil.

Nicméně připustil, že cena nájemného dál poroste. Přibývá totiž i lidí, kteří mají o nájemní bydlení zájem. Je to dáno menší dostupností vlastního bydlení, zvyšuje se o počet lidí, kteří se stěhují za prací, ale i zmenšováním velikosti domácností.

„Očekáváme, že podíl singles a bezdětných párů bude stoupat, a s tím i podíl těch, kteří si vlastní bydlení dovolit moci nebudou nebo i o vlastní bydlení nebudou stát. Poptávka pak bude tlačit nájmy vzhůru, ale to nevylučuje i několikaletou a hlubokou korekci,“ řekl Lux.

Zatím však je o vlastní bydlení, a to i v případě mladých lidí, v České republice stále zájem. „Aby nájemní bydlení bylo ve vnímání lidí skutečnou alternativou k vlastnímu, tedy ne vynuceným, ale dobrovolně voleným bydlením, tak by se jistoty v nájmu nutně musely posílit. A to se týká zejména délky nájmu,“ přiblížil vědec.

| Video: Youtube

V současné době se totiž nájemní smlouvy uzavírají zpravidla na rok, což s sebou přináší velkou míru nejistoty. Pokud by se tedy kvalita nájemního bydlení měla zvýšit, musely by se smlouvy uzavírat dlouhodobě nebo dokonce na dobu neurčitou.

Nájmy v zahraničí frčí

Pro příklad není nutné chodit příliš daleko. Například v Německu nebo ve Švýcarsku je podíl vlastnického a nájemního bydlení vyrovnaný. Obecně v západních zemích kromě jihoevropských je podíl nájemního bydlení vyšší než v České republice a s tím je i vstřícnější postoj k němu. „Zejména pak právě u našeho souseda, v Německu, kde v nájmu žije celý život podstatná část střední třídy, a to i vyšší střední třídy,“ upřesnil Lux.

Po vyšší dostupnosti nájemního bydlení už nějakou dobu volá třeba i Hospodářská komora. Vedou ji k tomu praktické důvody, protože podnikatelé se v některých regionech potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil.

„Je běžným jevem, že na úrovni jednoho státu existují mezi regiony ekonomické rozdíly. V ideálním případě by k vyrovnání těchto rozdílů mělo docházet přirozeně, tedy že se pracovní síla přelévá z oblastí s přebytkem pracovní síly do oblastí jejího nedostatku. V realitě tento proces ale komplikuje řada bariér. V případě naší země je významnou překážkou vysoký podíl vlastnického bydlení, což snižuje ochotu a reálné možnosti pracovní síly se stěhovat za prací,“ přiblížil postoj podnikatelů analytik Hospodářské komory Roman Renda. V řešení této situace na trhu práce by mohlo přispět budování dopravní infrastruktury a právě výstavba nájemního bydlení.

Bytová nouze

V posledních několika letech rostou náklady na bydlení rychleji než příjmy domácnosti. To se ale může v příštích letech změnit. Každopádně dnes je bydlení v Česku podle Luxe extrémně nedostupné, což je dáno tím, že ceny bytů jsou nadhodnocené.

„Nicméně, kvůli vysoké inflaci již dochází k velmi významné korekci cen bytů v reálném vyjádření, tedy po započtení inflace. Reálně je tak vlastnické bydlení levnější než před rokem,“ doplnil.

Drahé bydlení má ovšem vliv na ekonomickou situaci obyvatel. Lux to přiblížil na počtu žádostí o příspěvek na bydlení a vývoji počtu poskytnutých hypoték. „Zatímco to první v posledních dvou letech raketově roste, to druhé stejně raketově pokleslo. Lidé nemohou realizovat své aspirace a více a více domácností je ohroženo bytovou nouzí,“ dodal.

Průměrný nájem za metr čtvereční po krajích (v Kč)

• Praha 338
• Středočeský 240
• Jihočeský 205
• Plzeňský 212
• Karlovarský 175
• Ústecký 169
• Liberecký 203
• Královéhradecký 215
• Pardubický 206
• Olomoucký 197
• Jihomoravský 272
• Zlínský 215
• Kraj Vysočina 193
• Moravskoslezský 179

zdroj: Asociace nájemního bydlení