Od půlky ledna tak provozovatel přenosové soustavy nemusí využívat jiná nákladná opatření pro udržení stability sítě. Díky tomu ušetřil desítky milionů korun, což se projevilo i v zisku společnosti, který meziročně vzrostl o 235 na celkových 948 milionů korun. Další dvojici transformátorů na 400kV linkách do východního Německa plánuje ČEPS spustit v červnu.

Společnost ČEPS staví tyto ochranné transformátory v rozvodně Hradec u Kadaně. Právě na propojení s Německem totiž vzniká nejvíc neočekávaných přetoků elektrické energie.
Němci a Rakušané se dohodli o nás bez nás, zlobí se ČEPS

Jak fungují transformátory PST?
Transformátory s regulací fáze umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu. Představíme-li si přenosovou soustavu jako nádrž s mnoha přítoky a výpustěmi, funguje PST jako ventil, který omezí nebo zvýší průtok danou výpustí. A protože elektřina proudí cestou nejmenšího odporu, část toků se přesune na jiná, méně zatížená vedení, čímž se sníží celkové přetížení přenosové sítě.

„Nastavení regulačních odboček je komunikováno se zahraničními partnery v rámci přípravy provozu s cílem zajistit spolehlivost provozu elektrizačních soustav v celém regionu," vysvětlil Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS. Upřesnil, že v prvním čtvrletí byly transformátory využity ve 48 dnech a že ve sledovaném období bylo přeneseno celkem 16 933 GWh elektřiny.

Přenosová soustava posiluje i díky evropským dotacím. ČEPS z nich dosud získal více než sto milionl korun. Společnost hodlá letos dostavět například novou 420kV rozvodu Vernéřov severozápadně od Kadaně. Tu si vyžádala firma ČEZ Distribuce na zajištění místních rezerv a vyvedení výkonu z plánovaného větrného parku u Chomutova.

ČEPS loni vydělal dvě miliardy
Zdroj: Youtube