Čtvrtina lidí by dokonce nejraději vzniku odpadů předcházela, zejména omezením některých obalových materiálů. Spalování, při němž se odpadu částečně využívá jako zdroje energie, by preferovalo deset procent dotázaných. Skládkování je nejlepší variantou zacházení s odpady podle pouhých čtyř procent lidí, stejná část respondentů žádnou odpověď nenašla.

„Skládkování vidíme jako zásadní problém,“ řekl poslancům Jan Maršák z ministerstva životního prostředí. „Jsme na dvojnásobku průměru Evropské unie a potřebujeme se do roku 2035 dostat na deset procent,“ uvedl. Změnit přístup lidí k odpadům by měla připravovaná nová odpadová legislativa – zákon o odpadech, zákon  o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona  o obalech.

Směrnice Evropské unie 

Navazují na příslušné směrnice Evropské unie, podle nichž v roce 2035 bude povinné recyklovat 65 procent veškerého komunálního odpadu. Směrnice vstoupily v platnost loni  v létě, česká legislativa se jim musí přizpůsobit do července příštího roku.

Zákony připravilo ministerstvo životního prostředí  a zatím prošly meziresortním připomínkovým řízením.  V září se jimi zabývala legislativní rada vlády. Doporučila některé body přepracovat. Vrátit by se k nim měla v polovině října.