Průzkumy provedené na vzorku 1850 respondentů v Česku ukazují, že mobilní data využívá vyšší počet mužů než žen a jejich užívání s rostoucím věkem klesá. Ve věkové kategorii od 18 do 44 let data používá 60 procent uživatelů, ve věku od 45 do 54 let se počet pohybuje okolo 47 procent a konečně ve věkové skupině 55 až 64 let je aktivních uživatelů 34 procent. Každý pátý spotřebitel nejnižší věkové kategorie od 18 do 44 let vyčerpá více jak 1 GB mobilních dat měsíčně, naopak v nejvyšší věkové skupině nad 55 let se jedná o každého devátého spotřebitele.

Také 66 procent uživatelů ve věku od 18 do 24 let se spoléhá na okamžitou dostupnost dat a dokonce méně plánují, lépe se seznamují s novými přáteli i partnery. Uživatelé starší a s vyšším dosaženým vzděláním využívají internet převážně ke komunikaci, vyhledávání informací, správě bankovnictví, než k zábavě, hrám a delšímu pobytu na sociálních sítích.

Za rok 2016 spotřebovali Češi průměrně 593 MB dat, avšak při přepočtu na SIM kartu, včetně těch bez aktivního datového tarifu, se spotřeba dostala přibližně na 320 MB. To je o polovinu méně než země v západní Evropě, které čerpají průměrně 740 MB dat. 

„Internet zásadně mění nejen náš každodenní život, ale i pracovní struktury. Mladší generace vnímá online připojení a využívání mobilních dat jako přirozenou součást života a starší generace nezůstává nijak dramaticky pozadu,“ říká Vítězslav Grygar, zakladatel nezávislé aukční síně a partner komunity spotřebitelů licit.cz, a dodává: „od 15. června 2017 bylo zrušeno účtování roamingových poplatků v rámci Evropské unie a tím se využívání dat mnohoprocentně zvýšilo i mimo území ČR, ovšem zrušené roamingové poplatky neznamenají zlevnění běžných cen tarifních balíčků, ty mají Češi stále jedny z nejméně výhodných v EU. S tím jde jednoznačně i ruku v ruce nízká spotřeba dat v ČR. Zahraniční operátoři totiž nabízejí balíčky cenově výhodnější.“

Celkově Češi hodnotí kvalitu internetu v České republice pozitivně. Za nejvýraznější posun je považována rychlost, šíře pokrytí signálem a naopak jako negativum je často zmiňována právě cena. Češi, kteří disponují aktivovanými daty v mobilních telefonech, v celkovém souhrnu spotřebovaných mobilních dat stejně využívají v 80 procent WiFi a ve 20 procentech fungují přes služby mobilních operátorů.

Z celkového počtu zkoumaných respondentů uvedlo sedm procent lidí, že nemá aktivovanou službu mobilních dat vůbec. Často je udáván důvod nevyhovující přístup na internet přes mobilní telefon, malá obrazovka přístroje nebo stránky nepodporující mobilní verzi stránek. Jiní považují přístup k internetu přes mobilní zařízení jako nebezpečné nebo nekvalitní.