Mezi nejčastější opatření, která podnikáme, abychom se na aktivní stáří připravili, patří spoření, omezení kouření, pravidelné návštěvy lékaře a budování dobrých vztahů v rodině. Stres a alkohol omezit neumíme.

Vyplývá to z rozsáhlého dotazníkového šetření ČSOB na vzorku 1500 respondentů, které nesl název Příprava na stáří. Byl realizován formou online dotazníku na vzorku 1500 respondentů ve věku 35 až 55 let z celé České republiky.

Většina lidí tuší, že jejich životní úroveň v penzi bude klesat, 70 procent se domnívá, že k aktivnímu stáří jim důchod nebude stačit. I proto si celé dvě třetiny respondentů ve věku 35 - 55 let spoří do penzijních fondů.

Na hranici chudoby

„Číslo je to zdánlivě vysoké, ale z průzkumu špatně vychází ty nejohroženější skupiny budoucích seniorů, tedy nízkopříjmoví lidé s nižším vzděláním. Znamená to, že v budoucnu zde může být nezanedbatelná skupina lidí, kteří budou na hranici chudoby. Ostatní příjmové skupiny si sice spoří, ale krátce a malé částky,“ uvedl Petr Hutla, člen představenstva ČSOB.

Dodal, že průměrně lidé spoří pouze osm let částku 651 Kč měsíčně. Ideální je podle něho spořit minimálně 1000 korun měsíčně už od věku 25 let. Zajímavou formu zajištění na stáří zvolilo v průzkumu 24 procent respondentů. Odpověděli, že investují do svých dětí, aby se o ně postaraly.

Češi mají poměrně jasno v tom, kde a s kým chtějí žít, až zestárnou. Téměř 60 procent respondentů by rádo zůstalo ve svém stávajícím bytě či domě. Ochotu přestěhovat se do menšího vyjádřilo jen 14 procent lidí. Pouhá tři procenta se plánují přestěhovat do domu s pečovatelskou službou. A u vlastních dětí nechce žít skoro nikdo (1 %).

„Potvrzuje to naši zkušenost, že lidé většinou nechtějí být ve stáří na obtíž, nejméně vlastním dětem. Jenže představa, že budou moci žít beze změn až do smrti ve vlastním bytě a se vším si poradí sami, je málo pravděpodobná. Sice se prodlužuje délka dožití, ale nikoli délka stáří ve zdraví. Snažíme se tedy seniorům a pečujícím poskytovat veškeré informace o stárnutí a rady, jak si říci o pomoc a pomoc také přijmout. K tomu slouží portál Neztratitsevestari.cz, který vznikl i díky podpoře ČSOB,“ říká Matěj Lejsal, ředitel Sue Ryder, která je nestátní neziskovou organizací. Od roku 1998 poskytuje sociální služby seniorům. Své sídlo má v pražské Michli.

Na pomoc státu nespoléhají

Průzkum také ukázal, že lidé v oblasti péče moc nepočítají s pomocí státu. V případě, že by onemocněl jejich partner či někdo z rodiny, spoléhali by se nejčastěji sami na sebe (34 %) a na příbuzné (25,5 %). Na stát by se obrátilo jen 8 procent.

„Systém služeb a dávek je nepřehledný, lidé neznají názvy jednotlivých nástrojů pomoci a ani pod jakými klíčovými slovy je mají vůbec hledat. I v tomto pomáhá náš portál,“ doplňuje Lejsal.

S aktivním stářím také úzce souvisí bezbariérovost bytu či domu, blízkost služeb, obchodů, lékařské péče a příbuzných. Zatímco služby a péče jsou podle respondentů dostupné už nyní, bezbariérové byty a domy Češi běžně neobývají.

„Trh se už ale proměňuje i tímto směrem. Dnes už nejsou výjimkou projekty, které nabízí bezbariérovost jako základní standard. Nezřídka se také setkáváme s tím, že v samotných bytových projektech jsou služby jako kadeřník či domovník,“ říká Petr Hutla z ČSOB.

Češi jsou si vědomi, že péče o jejich vlastní zdraví zvyšuje šance na aktivní stáří. Jíst zdravě, pravidelně sportovat a vyhýbat se stresu se jim však nedaří. Velmi tolerantní jsou Češi tradičně k alkoholu. Položka „nekonzumovat alkohol“ byla označena za nejméně důležitou a zároveň dopadla nejhůře v žebříčku toho, co pro své budoucí aktivní stáří již teď děláme.

Portál Sue Ryder www.neztratitsevestari.cz, který vznikl s podporou ČSOB, si klade za cíl pomáhat lidem zorientovat v nástrojích péče o seniory a obecně v problematice stáří. Je určen pečujícím i seniorům. Zahrnuje sociální, právní, finanční i psychologickou poradnu. Obliba portálu roste, jen za říjen se jednalo o 1800 návštěvníků. „V roce 2018 spustíme telefonickou poradní linku a připravujeme i online chat,“ podotkl ředitel Sue Ryder Matěj Lejsal.