Každý obyvatel vytřídil za rok v průměru 20 kilogramů papíru, zhruba 12 kilogramu plastů, stejné množství skla a necelého půl kilogramu nápojových kartonů. Celkem pak každý z nás odložil do barevných kontejnerů 44,8 kilogramu tříděného odpadu - se započtením kovů bezmála 56 kilogramů.

Většina obyvatel Česka už považuje třídění odpadů za samozřejmost a běžnou aktivitu. Pravidelně třídí odpad už 72 procent z nich. Češi se zlepšují nejen z hlediska množství vytříděného odpadu, ale také z hlediska kvality třídění. Mají pro to optimální podmínky díky dostatečnému množství barevných kontejnerů umístěných v ulicích měst po celé zemi.

Ilustrační foto
Skládka Chotíkov končí, spolykala už tuny

„Z výsledků je zřejmé, že obyvatelé ČR si uvědomují svou spoluodpovědnost za kvalitu životního prostředí. A právě třídění odpadu v našich domácnostech je jednou z možností, jak k té kvalitě přispět svým dílem. V roce 2016 jsme celkově vytřídili a zrecyklovali bezmála 800 tisíc tun obalových odpadů. A to má rozhodně smysl!" hodnotí příznivé výsledky ředitel společnosti Eko-Kom Zbyněk Kozel.

Ilustrační foto
Hit jménem podzemní kontejnery se na Kolínsku rychle šíří

Díky spolupráci 20 586 firem a 6114 obcí, zapojených v systému Eko-Kom, se podmínky pro třídění odpadu napříč Českem postupně zlepšují. Obyvatelé mohou třídit na 99 procentech území České republiky. Pro tříděný sběr využitelných složek odpadů měli v roce 2016 k dispozici více než 307 tisíc nádob. Z toho tvoří přes 70 tisíc menší nádoby do 240 litrů, které se umisťují do zástaveb rodinných domů kvůli nedostatku prostoru a obtížné obslužnosti. A také proto, aby i obyvatelé takových zástaveb měli možnost třídit pohodlně.

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2016

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2016Zdroj: Eko-Kom

„Průměrná vzdálenost k nejbližším barevným kontejnerům se s každým rokem postupně zkracuje. V roce 2016 se barevné kontejnery přiblížily domácnostem o další metr, na pouhých 96 metrů," říká ředitel oddělení komunikace Ekom-Kom Lukáš Grolmus.

Dosahovanými výsledky třídění a recyklace obalových odpadů patří Česko i nadále mezi evropskou špičku. Podle posledního celoevropského srovnání Eurostatu jsme v celkové recyklaci obalů na druhém místě hned za Belgií. V procentu recyklace plastových obalů nám patří bronzová příčka a v recyklaci papíru jsme se posunuli na 5. místo v rámci EU.

Ilustrační foto.
Petici proti návrhu zákona o odpadech už podepsalo 800 obcí

Česká republika se totiž může pochlubit jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému Eko-Kom. Češi mají k dispozici celkově přes 307 000 barevných nádob na třídění, a to včetně menších nádob na třídění umístěných v zástavbách rodinných domů. V řadě obcí se pro sběr tříděných odpadů v domácnostech využívá také pytlový sběr a celý systém doplňují sběrné dvory. K barevným kontejnerům ujde každý ze svých domovů v průměru jen 96 metrů, chůzí k nim tedy ztratí necelé dvě minuty času.

Systém třídění a recyklace provozuje v ČR již od roku 1997 Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. Projekt je založen na dlouhodobé spolupráci průmyslu, měst a obcí a zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly lidmi vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a finálně využity jako druhotná surovina.

NÁRŮST POČTU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ČR

NÁRŮST POČTU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ČRZdroj: Eko-Kom

Celých 87 procent celkových ročních nákladů AOS Eko-Kom tvořily v roce 2016 náklady na zajištění dostupnosti a obsluhy barevných kontejnerů, dotřídění sebraného obalového odpadu a zajištění jeho využití a recyklace. Z toho 71 procent představovaly přímé platby obcím za zajištění sběrné sítě a její obsluhy, částečně pak i svozovým firmám za sběr a využití komerčních obalových odpadů. Dalších 9 procent pak tvořily náklady na třídičky, kde odpady dále dotřiďují a upravují na zpracovatelné druhotné suroviny. V případě některých obtížně využitelných odpadů musí být finančně podporovaná i samotná recyklace – na tento účel loni připadlo 7 procent ročních nákladů.

STRUKTURA NÁKLADŮ AOS EKO-KOM V ROCE 2016

STRUKTURA NÁKLADŮ AOS EKO-KOM V ROCE 2016Zdroj: Eko-Kom

Kontejner na bioodpad - ilustrační snímek
Lidé berou třídění vážně, nádob na bioodpad přibývá

Důležitou úlohou autorizované obalové společnosti je také zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, včetně její kontroly a pravidelných auditů – tyto aktivity tvořily 6 procent celkových nákladů společnosti. Povinná osvěta, výchova žáků, oslovení spotřebitelů a další činnosti vedoucí ke správnému a efektivnímu třídění odpadů představovaly v roce 2016 zhruba 4 procenta celkových nákladů. Povinné odvody státu vymezené zákonem tvoří 1 procento nákladů a zbylá 2 procenta činí vlastní náklady na administrativu společnosti.

Recyklace vysloužilých elektrospotřebičů
Recyklace starého elektra: Češi se už přiblížili evropské špičce