„Nefinanční podniky hodně investují. Současně jim rostou mzdové náklady, které v prvním čtvrtletí vzrostly meziročně o 9,2 procenta, což vedlo ke snížení míry jejich zisku. Je nutné ovšem uvést, že míra zisku českých podniků zůstává i nadále nadprůměrná ve srovnání s průměrem za EU,“ komentuje výsledky Vladimír Kermiet z ČSÚ.

Ilustrační foto
Češi zbohatli nejvíce za 15 let. Svým utrácením brání zpomalování ekonomiky

Domácnostem vzrostly peněžní i nepeněžní příjmy ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2017 o 4,2 procenta. Jejich reálná spotřeba v prvním čtvrtletí rostla rychleji, mezičtvrtletně se zvýšila o 5,5 procenta. Meziročně ale vrostla pouze o 2,8 procenta.

"Domácí poptávka sice svižně roste ať už jde o spotřebu domácnostía vlády nebo investice. Výsledek zahraničního obchodu se tak zhoršuje a vlastně stojí za aktuálním zpomalováním tempa růstu HDP," komentuje Petr Dufek z ČSOB.

"Ziskovost nefinančních podniků se tentokrát snížila na 47 procent. Podíl hrubého zisku na přidané hodnotě je nyní nejnižší od roku 1999, na druhou stranu však zůstává výrazně nadprůměrný ve srovnání se západoevropskými zeměmi. Současně i míra investic podniků v ČR zůstává setrvale na vysoké úrovni a navíc v čase opět narůstá. Nejde přitom jen o důsledek rostoucí poptávky po tuzemské produkci, ale i o fakt, že firmy jsou nuceny nahrazovat chybějící zaměstnance novými technologiemi," dodává Dufek.

Optimističtí spotřebitelé 

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele byl v první čtrtletí 24 305 korun, z toho 4383 korun tvořily individuální služby a zboží poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Ilustrační foto.
ČNB zvýšila úrokovou sazbu na jedno procento, její krok stabilizuje korunu

"Asi nikoho nepřekvapí rychlý růst disponibilního důchodu domácností, který je výsledkem svižného tempa mezd a soustavného poklesu nezaměstnanosti, respektive rekordní zaměstnanosti. Naproti tomu po čase opět poklesla míra úspor, což neznamená nic jiného, než že se spotřebitelé dívají s optimismem do budoucna a méně myslí na zadní kolečka. Možná ovšem i zafungovaly vysoké ceny bydlení, které z příjmů ukrajují větší díl a ponechávají menší prostor na úvahy o budoucnosti," vysvětluje Dufek.

"Celkově se dá říct, že ekonomika cyklicky zpomaluje s tím, jak vyčerpává své současné disponibilní kapacity. Jde sice o rychlejší útlum, nicméně stále je to návrat k dlouhodoběji udržitelným úrovním, a proto netřeba z čísel dělat nějaké radikální negativní závěry. Pohled ČNB na vývoj ekonomiky dnes zveřejněné údaje nijak nezmění," zakončuje Dufek.

Vývoj ziskovosti nefinančních podnikůZdroj: ČSOB

Ilustrační foto.
Hamé přestane kupovat rajčata z jižní Moravy, nahradí je protlakem z Egypta