„Jedná se o naprosto unikátní projekt, protože zde nejde jen o budování elektrárny jako takové, ale zároveň o prosazení filozofie a vize obou společností o dosažení čistší energetiky,“ prozrazuje Eva Netušilová, technická manažerka projektu z Doosan Škoda Power.

Dánská energetická společnost DONG Energy Denmark se rozhodla vzdát uhelných zdrojů paliva do roku 2023. K tomu by jí mělo pomoci také turbosoustrojí Doosan Škoda Power. Celková redukce roční produkce oxidu uhličitého bude činit 800 tisíc tun, což je ekvivalent rovnající se roční produkci spalin 400 tisíc automobilů.

Vegetariánské výrobky firmy Sweet Earth
Laskavá slanina? Nestlé kupuje firmu vyrábějící vegetariánské burgery

V rozsahu projektu je dodání inovativního typu dvoutělesové odběrové turbíny s generátorem, příslušenstvím a kompletním vybavením strojovny o maximálním výkonu třicet megawattů.

„Inovace celého díla spočívá v technickém řešení, které umožňuje odpojit jeden ze dvou turbínových dílů a tím poskytnout široké spektrum využitelnosti díla, které bude vyrábět elektrickou energii, dodávat technologickou páru do sousedního závodu na výrobu farmaceutik a také dodávat teplo do domácností v okolí,“ vysvětluje Tomáš Winkler, manažer projektu.

Václavské náměstí, pohled od Můstku
Praha 1 rozhodla o opravě Václavského náměstí. Stát by měla 150 milionů korun

Na konci letošního léta byl projekt zahájen podpisem smlouvy o dílo. Ve třetím čtvrtletí následujícího roku proběhnou první dodávky na stavbu. Na ty pak budou navazovat montážní práce s cílem ukončení mechanické montáže na začátku roku 2019.

Projekt se poté bude postupně uvádět do provozu. Předání díla firmě DONG Energy Denmark se plánuje na konec roku 2019.

O Doosan Škoda PowerDoosan Škoda Power je součástí skupiny společností sjednocených pod Doosan Group, která má zákazníky po celém světě. Doosan Škoda Power je výrobcem a dodavatelem zařízení pro elektrárny, zejména pak soustrojí parní turbína - generátor ve výkonovém rozsahu 3 až 1 200 megawattů. Firma má zkušenosti a reference v aplikacích pro paroplynové a fosilní elektrárny, CHP, jaderné elektrárny a solární elektrárny (CSP), spalovny biomasy a další. Centrála firmy sídlí v Plzni.

Lidé na kolech v Olomouci
Jak bránit krádežím kol? Lidé si je nechávají označit syntetickou DNA