Ve veřejné zakázce Česká Lípa hledá provozovatele městské autobusové dopravy na deset let. Dosud platí 38 milionů korun ročně společnosti BusLine MAD Česká Lípa. Uzávěrka nabídek je 17. září, nový dopravce má začít jezdit už 1. ledna 2019.

Česká Lípa odmítá, že by budoucnost městské dopravy řešila pozdě. Podle mluvčí Evy Markgrafové město varianty řešilo dva roky před tím. „Ačkoliv se zastupitelé již vloni v září usnesli na variantě vytvoření společného dopravního podniku města a soukromého dopravce, tento připravovaný záměr letos v květnu padl, neboť zastupitelé neschválili připravené zakladatelské dokumenty pro vznik společného dopravního podniku. Městu proto nezbylo nic jiného než vypsat zadávací řízení na nového provozovatele až nyní,“ řekla Markgrafová. Město zjevně nemělo soutěž připravenou, když ji vypsalo tři měsíce poté, co zastupitelé společný podnik odmítli.

Jak se vyhnout soutěži

S veřejnou zakázkou pomáhá městu advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři, která městu zpracovala dříve právní posudek, že společný podnik se soukromou firmou je nejlepším řešením. Stejná advokátní kancelář radí i Libereckému kraji se zakázkou na provoz regionálních autobusů. Plán na společný podnik dlouho vypadal, že projde, po policejní razii v libereckém dopravním podniku a firmě BusLine ale někteří českolipští zastupitelé změnili na byznys s BusLinem názor.

Česká Lípa chtěla kvůli společné firmě dokonce zredukovat počet autobusů, aby se vešla do výjimky a nemusela provozovatele soutěžit.

Optimisticky napnuté termíny

Město je přesvědčeno, že vše může stihnout i za tak krátkou dobu. „Jestliže se s vítězem podaří dohodnout, že nebude na zahájení realizace zakázky od 1. ledna 2019 požadovat půlroční lhůtu, je lednový termín reálný,“ tvrdí Markgrafová. Od ledna může jezdit ale pouze BusLine nebo firma, která sama zajistí v České Lípě garáže a zázemí pro autobusy. Ty sice patří městu, pronajaté je má ale BusLine.

Optimistický časový scénář navíc počítá s tím, že soutěž neskončí u antimonopolního úřadu. To je vzhledem ke zkušenostem s jinými autobusovými zakázkami v Libereckém kraji poněkud naivní očekávání: všechny tendry, kde BusLine obhajoval svůj byznys, skončily u antimonopolního úřadu. Zdržování jinými firmami BusLinu vyhovuje, kraj pak musel kontrakt prodloužit bez soutěže. To může být i případ České Lípy.

„V případě, že se z nějakých důvodů nepodaří dodavatele této služby městu vybrat, což se nikdy nedá předem vyloučit, bude se rada města zabývat přímým zadáním vybranému dopravci. Jeho úkolem by pak bylo zajistit pro město Česká Lípa provoz MAD do doby ukončení výběru dodavatele,“ dodala Markgrafová.

Kritika ze strany opozice

Postup českolipské koalice v případě zajištění městské autobusové dopravy dlouhodobě kritizuje především opozice. „Už před rokem jsme varovali, že nás ženou do situace, kdy budeme firmou BusLine v podstatě vydíráni. Soutěž buď vyhraje BusLine nebo se nestihne vybrat vítěz včas a bude se s ním muset prodloužit smlouva,“ říká zastupitel Zdeněk Ježák. Upozorňuje také na dotazy některých uchazečů, které se u zakázky sešly.

Jednou z připomínek je například lhůta na zahájení provozu. „Současné podmínky pro dodání autobusů a odbavovací techniky nedávají novému uchazeči dostatečný prostor na přípravu plnění zakázky. V současné situaci na trhu je běžné, že dodávka autobusů trvá až 9 měsíců. Takto časově definovaný počátek plnění zakázky a případná lhůta pro zahájení plnění zvýhodňuje současného provozovatele a vylučuje účast dalších dopravců, kteří mají zájem o tuto zakázku,“ uvádí jeden z dopravců, který se o provozu MHD v České Lípě zajímá.

Informace v utajení

Česká Lípa například utajuje v zadávací dokumentaci informace o odbavovacím systému. Město tvrdí, že je to požadavek krajské firmy Korid LK, která v kraji organizuje dopravu. „Uchazeč upozorňuje, že se zatím nikdy nesetkal s tím, aby informace o odbavovacím systému byly zadavatelem považovány za důvěrné, Liberecký kraj sám v nedávném zadávacím řízení na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje žádnou část zadávací dokumentace nevyloučil ze zveřejnění, ačkoliv z logiky věci se bude jednat o stejný odbavovací systém IDOL jako v případě této veřejné zakázky. Uchazeč tedy nevidí zákonný důvod pro utajení části zadávací dokumentace a požaduje, aby zadávací dokumentace byla zveřejněná v plném rozsahu na profilu zadavatele,“ objevila se například námitka jednoho z uchazečů na profilu zadavatele. Město si trvá na svém.

Seznam řidičů předem

Velký rozruch mezi dopravci vzbudila i podmínka technické kvalifikace. Zadavatel požaduje předložení seznamu nejméně 34 řidičů. Podle dopravců i některých zastupitelů je to diskriminační. „Je naprostý nesmysl takový seznam chtít. Po skončení smlouvy s BusLine přejdou podle zákona řidiči i dispečer pod nového dopravce, pokud budou mít zájem,“ dodal opoziční zastupitel František Choc.

Česká Lípa na požadavku trvá. „Tento požadavek byl stanoven s ohledem na nedostatek řidičů na trhu a předložení seznamu je tak vyžadováno z důvodu záruky účastníka, že bude schopen zajistit dostatečný počet řidičů pro provoz,“ uvedlo město v odpovědích.