„Vzhledem k doposud malému počtu provozovaných elektromobilů na území ČR je i počet dobíjecích stanic rozmístěných v kontrolovaných oblastech relativně malý. V období 11. června až 3. srpna 2018 bylo provedeno sedm kontrol. Kontrolováno bylo pět typů dobíjecích stanic provozovaných šesti různými subjekty,“ uvedla ČOI v tiskové zprávě.

V rámci akce inspekce ověřovala plnění požadavků pro uvedení výrobku na trh a jejich provoz. Jednalo se například o kontrolu průvodní dokumentace k výrobku, kde nedostatky nebyly nezjištěny.

U každé dobíjecí stanice byly k dispozici informace o kompatibilitě s elektrickým vozidlem a účtované ceně. Současně bylo u veřejně přístupných dobíjecích stanic umožněno uživatelům elektrických vozidel jednorázové dobití, bez uzavření smlouvy s provozovatelem, která by je vázala nad rámec tohoto jednorázového dobití.

Pouze drobná pochybení

Česká obchodní inspekce zjistila nedodržení zákonů ve dvou případech, kdy na dobíjecích stanicích chybělo označení CE. V jednom případě pak chyběl celý výrobní štítek. Objevené nedostatky bude ČOI řešit kontrolou technické dokumentace u výrobce.

U dvou dobíjecích stanic inspektoři odhalili, že jejich stavba nebyla ohlášena příslušným stavebním úřadům, kterým tato zjištění také předali.

Proběhlou sérii kontrol dobíjecích stanic pro elektromobily však ČOI vnímá jen jako začátek. „Česká obchodní inspekce předpokládá, že s postupným rozšiřováním elektromobility v ČR bude vzrůstat i počet instalovaných dobíjecích stanic. Proto se na kontroly dobíjecích stanic zaměří i v dalších letech,“ řekl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.