Obálku se žádostí dnes Český telekomunikační úřad za účasti notáře otevřel a po ověření konstatoval, že podaná žádost splnila všechny formální náležitosti. Byla proto postoupena komisi k hodnocení a posouzení podle podmínek vyhlášení výběrového řízení.

„Cílem je výběrového řízení je zajistit celoplošnou dostupnost základních služeb ve stanovené kvalitě v dalším pětiletém období poté, co ke konci letošního roku skončí platnost poštovní licence stávajícímu držiteli – České poště,“ říká tiskový mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina.