Tu na středečním jednání vlády předloží ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (LIDEM).

Od počátku programového období do konce roku 2013 musí výše certifikovaných výdajů zaslaných Evropské komisi dosahovat přibližně 65 procent celkové alokace OP na období 2007 až 2013. Podle monitorovací zprávy MMR za březen získali domácí příjemci dotací dosud 419,5 miliardy korun, což je 52,7 procenta z celkové částky, kterou má Česko v období 2007 až 2013 k dispozici.

Z celkové dosud vyplacené částky však požádalo ministerstvo financí Evropskou komisi o zpětné proplacení 233,4 miliardy korun, tedy 29,3 procenta celkové částky. Právě tuto sumu považují úřady za skutečně vyčerpané dotace.

Limit čerpání pro rok 2013 podle MMR nyní plní pouze dva operační programy, OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko a OP Doprava, a tři regionální operační programy (ROP Severovýchod, ROP Jihovýchod a ROP Střední Morava).

Žádostí o podporu v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území ČR evidují úřady od začátku programového období 94.891. Celková požadovaná částka dosahuje 1,36 bilionu korun, tedy 170,8 procenta celkové alokace. V období 2007 až 2013 může Česko z Bruselu podle aktuálního kurzu získat 784,7 miliardy ko­run.